Інститут

  14 Червня 2018

Актуальні проблеми державного управління

Заснований 1997 р. (свідоцтва про державну реєстрацію серії КВ № 2971 від 25.11.1997 р., КВ № 15528–4100ПР від 06.07.2009 р.), включений до переліку фахових видань ВАК України з державного управління.

Зареєстрований у Міжнародному центрі періодичних видань (м. Париж, Франція) – ISSN 1684–8489.

Періодичність – 2 випуски на рік. Програмна мета видання: сприяння розвитку галузі науки "Державне управління", обмін досвідом із проблем державного управління та місцевого самоврядування (економічні, правові, політичні, соціологічні, філософські, освітянські, соціальні). Головний редактор – д.соц.н., проф. Л.О. Бєлова.