Науково–практична конференція

Відбулась науково–практична конференція «Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи», яка котрий рік поспіль є головним науковим заходом для студентської спільноти нашого Інституту. Фото   Відкриваючи конференцію заступник директора професор Золотарьов В.Ф підкресли її значущість як платформи для представлення широкій аудиторії своїх перших наукових здобутків та налагодження контактів зі студентами інших ВНЗ. У виступі наголошувалось на тому, що кращі доповіді та результати досліджень будуть відзначені керівництвом Інституту. Модератор конференції професор Статівка Н.В. підкреслила, що впродовж 12-ти років навесні це представницьке зібрання дає нові можливості для обміну думками з актуальних питань розвитку сучасних видів менеджменту. Побажала учасникам натхнення та креативу для створення нових проектів, спрямованих на розвиток і процвітання України. Вітаючи учасників професор Латинін М.А. наголосив на знаковості цієї конференції в науковому житті Інституту поряд з Міжнародним науковим конгресом та Науково-світньою виставкою. Висловив сподівання почути неординарні підходи до вирішення сучасних проблем у сфері управління. Основними доповідачами на пленарному засіданні були наші студенти: Оноша Едуард (тема «Соціально-економічні наслідки підвищення мінімальної заробітної плати»), Резниченко Ганна (тема «Індустріальні парки як інструмент залучення іноземних інвестицій»), Руденко Поліна Олександрівна (тема «Особливості розвитку роздрібної торговельної мережі Харківського регіону»), Ізотова Катерина (тема «Дефіцит державного бюджету та державний борг як складові фінансової безпеки України»), Ющенко Ганна (тема «Формування умов для розвитку IT-сектору в Україні»), Поліщук Юлія (тема «Проблеми економічного зростання в сучасній Україні»), Бірюкова Олександра (тема «Вплив внутрішньої міграційної активності на стан ринку праці»), Зоценко Тетяна (тема «Сучасний механізм фінансування інноваційних проектів»), Боярчук Артем (тема «Значення фінансових криз та їх вплив для національних економік у ХХІ столітті»). Серед гостей конференції цього року – Шило Катерина, студентка Народної української академії (тема «Методи оцінки інтелектуального капіталу підприємства»). Актуальність обраних студентами тем довів жвавий інтерес з боку аудиторії. Питання, які ставились доповідачам, часом переростали в обговорення та дискусії. Після перерви конференція продовжила роботу у форматі секційних засідань, де студенти презентували свої роботи перед кафедральними колективами. Результатом плідної співпраці студентів з їх керівниками стане видання збірника матеріалів конференції «Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи». Окрім того кращі тези доповідей пленарного засідання відібрані для публікації в збірнику студентської конференції Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.