Науково–практична конференція

За ініціативи відділення Національної служби посередництва і примирення в Харківській області в Інституті проведено науково–практичну конференцію на тему: «Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та забезпечення здійснення соціального діалогу в Україні».

Фото  

Роботу конференції відкрив начальник відділення НСПП в Харківській області С. Лайков, який привітав учасників та гостей заходу, визначив мету та завдання науково-практичної конференції. Учасникам конференції було зачитано звернення Голови Ради Федерації роботодавців України Д. Олійника та Президента Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління Є. Романенка. Під час обговорення питань конференції із доповідями виступили: к.ю.н, доцент, завідувач кафедри права та європейської інтеграції ХарРІ НАДУ Л. Величко; заступник начальника відділення НСПП в Харківській області Г. Клочко; заступник голови Об’єднання профспілок Харківської області С. Волков; виконавчий директор Об’єднання організацій роботодавців Харківщини О. Білоцерківська; виконавчий директор Об’єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт» В. Григор’єв; к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету іменіn В.Н. Каразіна Л. Кулачок-Тітова; к.е.н., доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Л.nbsp;nГордієнко; к.пед.н., викладач кафедри психології діяльності в особливих умовах Національного університету цивільного захисту України С. Гура; заступник начальника управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Л.nbsp;nКультурбаєва. Відбулось жваве обговорення піднятих в ході виступів проблем. Науково-практична конференція сприяла поширенню інформації про Національну службу посередництва і примирення, розширенню взаємодії усіх сторін соціального діалогу у напрямку позитивного врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів); дозволила здійснити обмін досвідом у забезпеченні розвитку соціального діалогу на всіх його рівнях. Всі подані матеріали будуть узагальнені та видані окремою збіркою тез доповідей конференції «Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та забезпечення здійснення соціального діалогу в Україні».