Всеукраїнський студентський форум

Доцент кафедри права та європейської інтеграції Т.В. Ковальова разом зі студентом 2–го курсу групи ПУД–16 ХарРі НАДУ при Президентові України Тарасенком Олегом взяли участь у Всеукраїнському студентському форумі “Сучасні виміри безпеки”, що проводився Національною юридичною академією ім. Ярослава Мудрого. Тема доповіді, яка була спільно підготовлена студентом і науковим керівником та представлена на форумі – “Мовний чинник національної безпеки”.

Фото