Акредитація

З 20 по 22 березня 2017 р. в інституті працювали експертні комісії Міністерства освіти і науки України з приводу проведення первинної акредитації підготовки магістрів за спеціальностями: 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» та 8.15010010 «Регіональне управління».

ВИСНОВКИ експертної комісії УІД
ВИСНОВКИ експертної комісії РУ Фото  

Склад експертної акредитаційної комісії МОН України за спеціальністю 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»: Ілляшенко С.М. – завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії; Андрушків Б.М. – завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор економічних наук, професор. Склад експертної акредитаційної комісії МОН України за спеціальністю 8.15010010 «Регіональне управління»: Івашова Л.М. – професор кафедри публічного управління та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів, доктор наук державного управління, професор, голова комісії; Дубіщев В.П. – завідувач кафедри економічної теорії та регіональної економіки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, доктор економічних наук, професор. Безпосередньо на місці члени комісій провели експертні оцінювання підготовки магістрів зі спеціальностей «Управління інноваційною діяльністю» та «Регіональне управління», ретельно опрацювали матеріали акредитаційних справ, надали рекомендації керівництву інституту, які не впливають на позитивне рішення щодо акредитації, але допоможуть покращити якість підготовки фахівців. За результатами проведеної роботи експертні комісії МОН України дійшли висновку про можливість акредитації фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальностями: 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», 8.15010010 «Регіональне управління».