Виїзне заняття

Доцент кафедри права та європейської інтеграції Сергєєва Л.М. в рамках дисципліни «Нормотворчість та правозастосування» провела виїзне заняття на базі відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові зі слухачами 2-го курсу денної та заочної форм навчання факультету підготовки магістрів публічного управління та адміністрування спеціалізації «Правове забезпечення органів публічної влади». Керівник юридичного відділу дирекції Фонду Н.О. Балла розповіла слухачам про основні завдання та напрямки діяльності Фонду, його структуру, про порядок застосування законодавчих та підзаконних актів у роботі страхової установи.

Фото