Круглий стіл

В Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся круглий стіл за темою «E-participation in Ukraine: The Current Stage and Perspectives». Модератором заходу виступив Денис Ткачов, презентував проект к.держ.упр. Олексій Лиска. Дискусію продовжив професор Карамишев Д.В. Співробітники кафедри інформаційних технологій і систем управління висловили свої думки щодо підвищення ефективності реалізації проекту.

Фото  

В рамках круглого столу було презентовано результати роботи двох фокусних груп, які були реалізовані в містах Харківської області.

Учасники круглого столу обговорили поточний стан та напрями удосконалення громадської участі в ухваленні управлінських рішень. Особливої уваги привернули питання, що стримують активний розвиток у сфері електронної демократії.

По завершенню презентації відбулась дискусія, в якій активну участь взяли аспіранти, представники керівних органів та професорсько-викладацького складу ХарРІ НАДУ.