Дистанційне навчання студентів

З метою забезпечення виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про захист населення від інфекційних хвороб» та з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 №1/9-15, наказом директора Інституту №59-к від 12.03.2020 запроваджено дистанційний режим роботи. Цим наказом визначено платформи для забезпечення безперервності освітнього процесу для студентів і слухачів денної та вечірньої форм здобуття освіти, аспірантів та докторантів – Prometeus та Google Classroom. Фото   Науково-педагогічними працівниками Інституту створено 102 курси у Google Classroom. На платформах Zoom та Hangouts Meet проводяться лекції, практичні заняття та консультації. Тісна співпраця студентів із науково-педагогічними працівниками дає бажані результати. Здобувачам освіти не лише надається вся необхідна інформація для навчання, а також перевіряються їхні знання за допомогою різних форм контролю. Дистанційне навчання студентів – це можливість самореалізуватися та самовдосконалюватись в будь-який час, будувати для себе індивідуальний графік навчання та навчатися там, де комфортно і у зручному темпі. Окрім того, студент завжди може повернутися до вивчення складних питань, подивитися матеріали лекції, виконати практичні завдання, прочитати коментарі викладача.. Викладачі кафедри інформаційних технологій та систем управління – завідувач кафедри професор Орлов О.В., доц. Серенок А.О., старший викладач Іванова І.Д. створили Google Classroom ВІРТУАЛЬНА ВИКЛАДАЦЬКА, де допомагають всім викладачам Інституту опанувати інструменти Google для використання на своїх курсів. ВІРТУАЛЬНА ВИКЛАДАЦЬКА стала online платформою для спілкування, обміну досвідом, вирішення складних питань з організації дистанційного навчання. Наразі ведеться підготовка до весняної сесії І курсу заочної форми здобуття вищої освіти на факультеті публічного управління та адміністрування. Отакі вони, online будні колективу Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Кожен знаходить у дистанційному навчанні свої переваги та недоліки. Однак всі одноголосно зазначають, що відтепер розуміють цінність можливості вільно пересуватися та проводити час на парах і з друзями. А поки що – дотримуємося правил карантину, бережімо себе та будьмо відповідальними! Бережіть себе!