Дистанційний формат навчання

В ХарРІ НАДУ запроваджений дистанційний формат навчання з використанням додатку Google для закладів освіти Google Classroom; платформи Hangouts для забезпеченя комунікації між викладачем (тьютором) та слухачами; ZOOM – інструменту для організації та проведення відео-лекцій; інших засобів для комунікацій та застосування інтерактивних методів навчання. У Google Classroom організовано дистанційне підвищення кваліфікації для викладачів, які забезпечують освітній процес у цьому додатку. Відбувається процес створення віртуальних класних кімнат викладачів з навчальними ресурсами, в яких містяться: плани курсів, розміщено опорні лекції, наведені завдання для практичних занять, підсумкові тести, надані теми підсумкових робіт та критерії її оцінювання з переважної більшості дисциплін для студентів та слухачів денної, вечірньої та заочної форми навчання факультетів публічного управління і адміністрування та соціально-економічного управління. Організація та проведення атестації в сесійний період здійснюється за рахунок платформ ВНС «Прометей» (слухачі дистанційної форми навчання) і Google Classroom (студенти і слухачі денної, вечірньої, заочної форми навчання), які дозволяють забезпечити повну аутотенфікацію слухача і студента.