3 листопада 2020

Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку

З 26 по 30 жовтня 2020 року в Національній академії державного управління при Президентові України відбулася щорічна міжнародна науково-практична конференція «Україна 2020: Публічне управління для сталого розвитку».

Завідувачем кафедри права та європейської інтеграції д.ю.н. доц. Величко Л.Ю. та доцентом кафедри к.філол.н. доц. Ковальовою Т.В. взято участь в роботі секцій конференції «Правове регулювання як засіб забезпечення дотримання Цілей сталого розвитку України», а к.держ.упр. доц. Мирна Н.В., к.держ.упр. Білоконь М.В. – «Публічне управління в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції в інтересах сталого розвитку.

За результатами роботи учасники конференції прийняли резолюцію, схвалену на підсумковому засіданні, в якій виклали спільне бачення та внесли рекомендації органам державної влади, органам місцевого самоврядування, представникам громадських організацій і приватного сектору щодо модернізації публічного управління в Україні для досягнення Цілей сталого розвитку.

Фото