29 листопада 2020

До уваги випускників факультету публічного управління та адміністрування

Державна атестація випускників факультету пройде з 16 по 29 грудня 2020 р.

(графік складання державного іспиту та захисту магістерських робіт буде оприлюднено на сайті 10 грудня 2020 р.).

Атестація пройде з використанням змішаній форми навчання: слухачам буде запропоновано скласти підсумковий тест на платформі «Прометей» та захистити магістерську роботу на платформі ZOOM. Персональні коди випускників та режим підключення для участі в складанні тесту та захисті магістерських робіт деканат повідомить через старост груп.

Термін подання готової та оформленої відповідно до вимог магістерської роботи – 10 грудня 2020 р.

ЕТАПИ ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ:
1. Слухач подає на кафедру, до якою він закріплений відповідно обраної спеціалізації, роздруковану магістерську роботу. Вона має бути підписана автором на титульній сторінці роботи.
2. Паперовий варіант готової магістерської роботи подається науковому керівникові на підпис (науковий керівник підписує роботу на титульному аркуші). Також науковий керівник надає слухачеві відгук на магістерську роботу.
3. Магістерська робота проходить нормоконтроль на кафедрі, де вона виконувалась.
4. Для проходження експертизи магістерської роботи на плагіат її електронний варіант в одному файлі у форматі Документ Word (*.doc, *.docx) надсилається за адресою plagiat.kbuapa@gmail.com з позначкою На експертизу. Зразок назви файлу для перевірки на плагіат:
Прізвище та ініціали слухача – повна назва магістерської роботи (Прізвище та ініціали керівника).
5. Магістерську роботу потрібно переплести (переплетена робота має бути лише в твердій обкладинці).
6. Подати магістерську роботу на підпис завідуючому кафедри, на якій виконувалася робота.
7. Повністю оформлена магістерська робота, де є підписи автора, наукового керівника, завідувача кафедри і віза про проходження нормконторолю здається на кафедру, де виконана робота.

До магістерської роботи необхідно надати такі ДОКУМЕНТИ:
– відгук наукового керівника, підписаний науковим керівником від ХарРІ НАДУ;
– рецензія, завірена печаткою (підписана відповідальним працівником органу влади, або доктором/кандидатом наук з іншого навчального/наукового закладу).

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» З НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
(ВИПУСК грудень 2020 РОКУ) (Докладніше…)

Додаткова інформація протягом підготовки та проведення державної атестації буде розміщуватися на сайті.