ДО УВАГИ СЛУХАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ, ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВСТУПНИКІВ!
Указом Президента України від 5 листопада 2020 року № 487 «Про впорядкування використання об’єктів, що перебувають в управлінні Державного управління справами» та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України Харківський регіональний інститут державного управління зі сфери управління Державного управління справами передано до сфери управління Міністерства освіти і науки України шляхом приєднання закладу до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Здобувачі вищої освіти продовжуватимуть навчання за обраними спеціальностями та джерелами фінансування в Інституті як складовій університету.
У 2021 році Інститут:
– продовжує проведення заходів з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
– з 1 квітня розпочинає прийом документів на навчання до магістратури за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням та за договорами від осіб, які відповідають умовам вступу;
– проводить прийом документів на навчання для здобуття освітнього ступеня:
– бакалавра на основі повної загальної освіти та освітнього ступеня молодшого бакалавра за спеціальностями «Економіка», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Публічне управління та адміністрування»;
– магістра на основі освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями «Економіка», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
– доктора філософії на основі освітнього ступеня магістра.