Інститут державного управління

29 березня відбулося засідання Вченої Ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
У засіданні Вченої Ради взяла участь директор інституту проф. Л.О. Бєлова.
Заслухавши виступ в.о. ректора, проф. В.С. Бакірова з питання «Про створення навчально-наукового інституту «Інститут державного управління», Вчена Рада одноголосно підтримала пропозиції В.С.Бакірова та ухвалила: утворити навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» ХНУ ім. В.Н.Каразіна і погодити можливість здобувачам вищої освіти, які навчаються в ХарРІ НАДУ, продовження навчання у навчально-науковому інституті «Інститут державного управління» ХНУ ім. В.Н.Каразіна, про що зазначено у Рішенні Вченої Ради.