Публічне управління ХХІ століття: погляд у майбутнє

21 квітня 2021 року в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся ХХІ Міжнародний науковий конгрес

“Публічне управління XXI століття: погляд у майбутнє”.

Пленарне засідання, що проходило у змішаному форматі, відкрила директор Інституту проф. Бєлова Л.О., яка оголосила також і привітання від керівників установ – співорганізаторів Конгресу: голови Харківської обласної ради Товмасяна А.Е., заступника голови Харківської обласної державної адміністрації Черняка М.Є., проректора із науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Бабічева А.В. Від зарубіжних партнерів привітання на адрес організаторів Конгресу висловив проф. Вайнюс Смальскис – представник Інституту

публічного адміністрування Університету Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва).

Основними доповідачами пленарного, яке модерував перший заступник директора проф. Карамишев, були запрошені гості – провідні вітчизняні науковці, як директор Інституту вищих керівних кадрів НАДУ при Президентові України проф. Семенченко А.І., ректор Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) проф. Марова С.Ф., професор кафедри публічного управління та менеджменту Національного університету «Чернігівська політехніка» проф. Руденко О.М., завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування. Херсонського національного технічного

університету проф. Лопушинський І.П., заступник директора з наукової роботи ОРІДУ НАДУ проф. Попов С.А.

Після пленарного засідання робота продовжилась у форматі дискусійних груп за напрямами Конгресу.

Фото: Пленарне засідання “Публічне управління XXI століття: погляд у майбутнє”.

  XXI Міжнародний науковий конгрес “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ XXI століття: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ.”

  The 21st International Scientific Congress “Public Administration of the 21st Century: Looking into the Future”

  Збірник до конгресу 21.04.2021

  ПРИВІТАННЯ від голови Харківської обласної ради Товмасяна Артура Едмаровича

  ПРИВІТАННЯ від заступника голови Харківської обласної державної адміністрації Черняка Михайла Євгенійовича

  ПРИВІТАННЯ від проректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Бабічева Анатолія Валерійовича

  РЕКОМЕНДАЦІЇ ХХІ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО КОНГРЕСУ “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ”

Дискусійна група 1 “ Перспективи розвитку системи публічного управління в Україні”.

Модератор – д.держ.упр., проф. В. М. Мартиненко.

В межах ХХІ Міжнародного наукового конгресу «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ХХІ століття: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ», який проходив 21 квітня 2021 року в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України пройшло обговорення наукових проблем перспектив розвитку системи публічного управління в Україні в Дискусійній групі 1 (модератор – Василь Мартиненко, д. держ. упр., проф., завідувач кафедри державного управління). З даної проблематики до Дискусійної групи надійшло біля 50 тез від науковців з різних регіонів України – це представники ЗВО міст Києва, Одеси, Львова, Чернігова, Вінниці.
У жвавій дискусії прийняли участь доктори і кандидати наук з державного управління, аспіранти і слухачі магістерської підготовки. Дискусійний характер обговоренню поставлених питань задавали своїми виступами молоді науковці, які працюють в органах публічної влади або навчаються в магістратурі, зокрема: Аліна Чепеленко – головний спеціаліст відділу розвитку туристичної інфраструктури та іміджевих проєктів Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради, здобувач кафедри державного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Олександр Проскурня – слухач магістерської підготовки Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та ін.
Під час дискусії було висловлено ряд цікавих наукових висновків і пропозицій, які знайшли своє відображення в Рекомендаціях від Дискусійної групи. Колектив кафедри державного управління висловлює вдячність всім учасникам даного заходу і зичить подальших наукових здобутків у напрямку дослідження перспектив розвитку системи публічного управління в Україні.
Дискусійна група 2 “ Академічна відповідь на гібридні загрози”.

Модератор – д.держ.упр., проф. В. Б. Дзюндзюк.

У рамках роботи ХХІ Міжнародного наукового конгресу «Публічне управління ХХІ століття: погляд у майбутнє», відбулося засідання дискусійної групи № 2 “ Академічна відповідь на гібридні загрози”.
За результатами роботи дискусійної групи було підготовлено рекомендації до резолюції конгресу.

  Рекомендації дискусійної групи 2 «Академічна відповідь на гібридні загрози»

Дискусійна група 3 “Територіальна громада у вимірах децентралізації владних відносин”.

Модератор – д.держ.упр., проф. Ю. О. Куц.

У рамках роботи ХХІ Міжнародного наукового конгресу «Публічне управління ХХІ століття: погляд у майбутнє», відбулося засідання дискусійної групи № 3 “Територіальна громада у вимірах децентралізації владних відносин”.
Під час дискусії було висловлено ряд цікавих наукових висновків і пропозицій, які знайшли своє відображення в Рекомендаціях від Дискусійної групи.
За результатами обговорення прийняті відповідні рекомендації.
Дискусійна група 4 “Інституціональні засади соціогуманітарного розвитку держави”.
Модератори – д.держ.упр., проф. В. П. Єлагін,

к.філол.н., доц. П. О. Редін.

Засідання дискусійної групи за участю представників наукової спільноти та практиків було присвячено обговоренню питань, пов’язаних із взаємодією держави і громадянського суспільства в процесі становлення публічного урядування в Україні; національно-патріотичним вихованням молоді; сучасними викликами в системі охорони здоров’я України; проблемами запровадження соціального захисту сімей із дітьми під час пандемії; реалізацією політики кризового реагування на пандемію COVID-19 в Україн; перспективами розвитку інклюзивної освіти; методичними підходами до реалізації мовної компетенції публічних працівників; проблемами збереження культурної спадщини та ін.
Серед доповідачів під час роботи дискусійної групи були викладачі й аспіранти кафедри соціальної і гуманітарної політики та кафедри української мови ХарРІ НАДУ, представники Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна й інших закладів вищої освіти.
За результатами обговорення прийняті відповідні рекомендації.
Дискусійна група 5 “Економічна політика України в умовах децентралізації влади та управління”.
Модератори – д.е.н., проф. О. Ю. Амосов,
д.держ.упр., проф. М. А. Латинін,

д.держ.упр., проф. Н. В. Статівка

У рамках роботи ХХІ Міжнародного наукового конгресу «Публічне управління ХХІ століття: погляд у майбутнє», відбулося засідання дискусійної групи № 5 « Економічна політика України в умовах децентралізації влади та управління», в якому прийняли участь члени трьох кафедр, а саме: кафедри економічної політики та менеджменту, кафедри економічної теорії та фінансів, та кафедри управління персоналом та економіка праці, а також аспіранти, докторанти, слухачі факультету публічного управління та адміністрування ХарРІ НАДУ, представники інших закладів вищої освіти, практичні працівники органів публічної влади. Заслухали виступи присвячені різним актуальним питанням соціально-економічних процесів, що відбуваються зараз в Україні.
Обговорювали вплив розвитку «E-commerce» в забезпеченні дохідності населення сільської місцевості України; що означають лабораторії політики як інструмент формування та реалізації політики розвитку людського потенціалу; цифрові платформи як наступний щабель в розвитку державного управління; державна політика «зеленої» економіки на засадах сталого розвитку України; оцінка реалізації програмно-цільового підходу в системі публічного управління аграрним сектором економіки України; обґрунтування створення регіональних промислових кластерів Слобожанщини та інші.
За результатами обговоренная прийняті відповідні рекомендації.
Дискусійна група № 6 “ “Організаційно-правові засади захисту прав людини органами публічної влади”.

Модератор – д.ю.н., доц. Л. Ю. Величко.

21 квітня 2021 року в рамках роботи ХХІ Міжнародного наукового конгресу «Публічне управління ХХІ століття: погляд у майбутнє» відбулося засідання дискусійної групи № 6 «Організаційно-правові засади захисту прав людини органами публічної влади».
У роботі дискусійної групи взяли участь професорсько-викладацький склад та аспіранти кафедри права та європейської інтеграції, практичні працівники органів публічної влади. Було заслухано виступи, присвячені юридичному забезпеченню мовних прав українців; основним напрямам організаційно-правового забезпечення співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері юстиції, свободи та безпеки; реалізації та захисту прав громадян на землю в Україні; проблемам захисту прав дитини в Україні та іншим актуальним проблемам сучасного публічного управління.
Тези учасників подано до друку в збірнику конгресу та розміщено на офіційному сайті інституту.
За результатами роботи дискусійної групи було підготовлено рекомендації до резолюції конгресу.
Дискусійна група 7 «Цифрові технології інформаційного суспільства та електронного урядування».

Модератор – д.держ.упр., проф. О. В. Орлов.

На дискусійній панелі «Цифрові технології інформаційного суспільства та електронного урядування» за участю наукової спільноти та представників неурядових організацій відбулось обговорення наступних актуальних тем:
 • Цифрові платформи як наступний щабель в розвитку державного управління
 • Перспективи і виклики впровадження технологій штучного інтелекту в систему політичного урядування
 • Роль соціальних мереж у діяльності органів публічної влади
 • Застосування цифрових технологій при взаємодії влади і бізнесу в процесі трансферу технологій
 • Формування та впровадження ситуаційного управління сектором безпеки та оборони держави – основа ефективної системи державного управління
 • Цифрові технології розвитку публічного управління
 • Програма цифрової організації взаємодії державних структур та громадянського зворотного зв’язку
 • Практика надання адміністративних послуг в Естонії
 • Державний маркетинговий інструментарій формування туристичного іміджу України
 • Суспільне урядування на основі блокчейн: запит на оновлене публічне управління чи на підтримку старих стандартів?
 • Медіа комунікативна складова державної інформаційної політики
 • Розвиток системи публічних закупівель на основі цифрових технологій
 • Напрями організації взаємодії складових сектору безпеки і оборони держави в системі електронного міжвідомчого документообігу
 • Удосконалення управління інформаційними ресурсами в діяльності податкових органів України
 • Щодо питання упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність органів публічної влади
 • Сучасні інформаційні технології в системі органів виконавчої влади України
 • Впровадження електронного урядування в Сполучених Штатах Америки
 • Учасники дискусійної панелі, зазначили, що за останні роки в Україні відбулись ефективні організаційні заходи та прийнято ряд нормативно-правових документів, що інтенсифікують процеси цифрової трансформації, побудови інформаційного суспільства та електронного урядування в нашій країні.
  Ми повинні усвідомити, що розвиток цифрової економіки ґрунтується на широкому поширенні й інтеграції інформаційних технологій в публічному управлінні, що націлені на запобігання негативним явищам у економіці і соціумі та для досягнення відповідної якості управління економічним зростанням. З цих позицій цікавими та важливими є винесені на обговорення учасників групи питання щодо кібербезпеки та використанню великих та відкритих даних у публічному управлінні.
  Наявність багатьох проблемних аспектів у зазначеній сфері свідчить про високу актуальність дискусійної панелі «Цифрові технології інформаційного суспільства і електронного урядування». Ми бачимо, що на рівні проведення дискусійної групи та інших наукових комунікативних заходах розвивається творче партнерство між науковцями та фахівцями, відбувається фахове обговорення нових наукових результатів.
  Дискусійна група № 8 “Публічне управління: світовий досвід для України (англійською мовою)”.

  Модератор – к.пед.н., доц. В. М. Шур.

  1 квітня 2021 року, у рамках роботи ХХІ Міжнародного наукового конгресу «Публічне управління ХХІ століття: погляд у майбутнє», відбулося засідання дискусійної групи “Публічне управління: світовий досвід для України”.
  У роботі дискусійної групи взяли участь члени кафедри іноземних мов, представники інших кафедр інституту, аспіранти, лектор Інституту публічного адміністрування при Університеті Міколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва).
  Обговорювали фундаментальні наукові результати щодо європейської та євроатлантичної інтеграції при розробці центральними органами влади інноваційної політики та оптимальної стратегії її здійснення; досвід європейських країн для України з питаннь мовної політики; наукові дослідження з питань класифікації донорів міжнародної технічної допомоги в науці публічного управління; заходи щодо підтримки культурного плюралізму в процесі євроінтеграції національних систем публічного адміністрування; розвиток молодіжної волонтерської діяльності та взаємодію між державою, організацією та молоддю.
  За результатами обговорення прийняті відповідні рекомендації.