ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ,

які вступають на навчання за державним контрактом з Національним агентством України

з питань державної служби

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 446 « Деякі питання здобуття освіти та професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 зі змінами в частині складання вступних випробувань, а саме:

ВСТУПНИКИ СКЛАДАЮТЬ ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗОВНІШНОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ.

Вступні випробування з основ економіки, держави та права, а також співбесіда з питань державного управління будуть проводитись в Інституті.

  [заява-анкета ]

В разі дистанційної реєстрації ЄВІ

вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії (для спеціальності 281 – priyom_kh@ukr.net, для спеціальностей 051,073,076 – fseu@ukr.net ) скановані копії (фотокопії):

– заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – анкета) (додаток 1);
– документа, що посвідчує особу;
– облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
– документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
– довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (додаток 2) (для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
– медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
– фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3 – 7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117).

  Додаток 1

  Додаток 2

e–mail: priyom_kh@ukr.net

e–mail: fseu@ukr.net

Наша адреса: 61001, Харків, просп. Московський, 75, каб.3, тел. (057) 732–65–05