«Інститут державного управління» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

УВАГА!

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2021 року № 316 «Про реорганізацію закладів освіти» та на виконання рішення Вченої ради Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, уведеного в дію наказом від 9 квітня 2021 року №0901-1/152 «Про введення в дію рішення вченої ради університету», утворено навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, який є правонаступником Харківського регіонального інституту державного управління (ХарРІ НАДУ).

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, СЛУХАЧІ, АСПІРАНТИ, ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ ВСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ.

ДОРОГІ ПЕРШОКУРСНИКИ!

Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» продовжує провадження освітньої діяльності ХарРІ НАДУ за бакалаврськими, магістерскькими освітніми програмами, освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії та короткотерміновими програмами з

підвищення кваліфікації відповідно до ліцензійних умов у складі Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

ВІТАЄМО ВАС З ПОЧАТКОМ НОВОГО 2021-2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ!