Історія Вченої ради ХарРІ НАДУ нараховує понад два десятиліття. Відповідно до Положення про філіал Української Академії державного управління, затвердженого наказом ректора Української Академії 04.12.1995 р. і схваленого Вченою радою Української Академії 28.12.1995 р., було затверджено Положення про Вчену раду Харківського філіалу УАДУ при Президентові України (наказ директора Харківського філіалу Української Академії від 22.05.1996 р. № 101).

За роки, що минули з дня створення ХарРІ НАДУ, Вчена рада зіграла помітну роль у становленні та розвитку навчального закладу. Рішення Вченої ради сприяли реформуванню структури закладу, зростанню наукових та викладацьких кадрів, удосконаленню навчального процесу та матеріального забезпечення інституту.

На сьогодні, у відповідності до статті 36 Закону України «Про вищу освіту», Вчена рада є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, який утворюється строком на п'ять років.

Положення про Вчену раду ХарРІ НАДУ

Регламент підготовки та проведення засідань Вченої ради ХарРІ НАДУ

Перспективний план роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ на січень – червень 2021 року

Склад Вченої ради ХарРІ НАДУ

Архів рішень Вченої ради

2020 рік

Контактна інформація

Калінкіна Наталія Володимирівна – вчений секретар Вченої ради ХарРІ НАДУ, кандидат наук з державного управління, начальник навчально-лабораторного комплексу ХарРІ НАДУ.

Герасименко Анна Григорівна – провідний фахівець редакційно-видавничого сектору ХарРІ НАДУ.

Телефон: +38 (057) 732–32–55 (141 – додатковий)

E-mail: radavchena@ukr.net

Засідання Вченої ради Інституту відбуваються за адресою: м. Харків, пр. Московський, 75, зал № 1.