Починаючи з середини 2021 року Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» ХНУ імені В.Н. Каразіна функціонує у складі провідного університету України – Каразінського університету з понад 200-річною історією. До 2021 року Інститут функціонував як Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України.

Історія Вченої ради ХарРІ НАДУ нараховує понад два десятиліття. Відповідно до Положення про філіал Української Академії державного управління, затвердженого наказом ректора Української Академії 04.12.1995 р. і схваленого Вченою радою Української Академії 28.12.1995 р., було затверджено Положення про Вчену раду Харківського філіалу УАДУ при Президентові України (наказ директора Харківського філіалу Української Академії від 22.05.1996 р. № 101).

За роки, що минули з дня створення ХарРІ НАДУ, Вчена рада зіграла помітну роль у становленні та розвитку навчального закладу. Рішення Вченої ради сприяли реформуванню структури закладу, зростанню наукових та викладацьких кадрів, удосконаленню навчального процесу та матеріального забезпечення інституту.

На сьогодні, у відповідності до статті 36 Закону України «Про вищу освіту», Вчена рада є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, який утворюється строком на п'ять років.

Положення про Вчену раду ХарРІ НАДУ

Регламент підготовки та проведення засідань Вченої ради ХарРІ НАДУ

Перспективний план роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ на січень – червень 2021 року

Склад Вченої ради ХарРІ НАДУ

Архів рішень Вченої ради

2021 рік

Рішення ВР_09.07.2021

Рішення ВР_03.06.2021

Рішення ВР_19.03.2021

Рішення ВР_17.02.2021

Рішення ВР_11.02.2021

Рішення ВР_15.01.2021

2020 рік

Контактна інформація

Калінкіна Наталія Володимирівна – вчений секретар Вченої ради ХарРІ НАДУ, кандидат наук з державного управління, начальник навчально-лабораторного комплексу ХарРІ НАДУ.

Герасименко Анна Григорівна – провідний фахівець редакційно-видавничого сектору ХарРІ НАДУ.

Телефон: +38 (057) 732–32–55 (141 – додатковий)

E-mail: radavchena@ukr.net

Засідання Вченої ради Інституту відбуваються за адресою: м. Харків, пр. Московський, 75, зал № 1.