Виставка організована Харківським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України, Національним агентством України з питань державної служби, Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською обласною радою, Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області та Харківським університетським консорціумом.

Метою Виставки є сприяння утвердженню ролі місцевого самоврядування як основи для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності; презентація досягнень, сучасних розробок та можливостей галузі знань «Публічне управління та адміністрування»; налагодження конструктивної взаємодії з надавачами суспільних послуг та бізнес-середовищем; сприяння формуванню й реалізації інноваційних освітніх проектів та програм; поглиблення міжнародної інтеграції та співробітництва у сфері публічного управління, а також презентація здобутків органів публічної влади Харківської області.

З привітанням до учасників Виставки звернулись:

  Директор Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України, Президент Харківського університетського консорціуму, д.соц.н., проф., заслужений працівник освіти України Л.О. Бєлова;

  Перший заступник голови Харківської обласної ради В.М. Коваленко;

  перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації А.В. Бабічев;

  завідувач кафедри публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України С.К. Хаджирадєва;

  завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій О.М. Балакірєва;

  Перший віце-президент – виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області М.І. Титов;

  Старосалтівський селищний голова Е.П. Коновалов.

Фото

До участі у заходах виставки були запрошені вищі навчальні заклади, органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, громадські організації, з якими Інститут плідно співпрацює у різних напрямках реалізації публічної політики.

На виставці представлені наукові та освітні здобутки вищих навчальних закладів, здійснена презентація громадських та волонтерських організацій.

Міський центр зайнятості на виставці пропонував її відвідувачам пройти тестування на предмет професійних якостей у виборі професій, спеціальностей, послуги у наданні консультацій щодо відкриття власної справи, написання резюме, запрошені центром роботодавці запрошували на роботу на вакантні посади на своїх підприємствах.

11.30 – 13.00 в ауд. 17 відбувся
круглий стіл
«Підготовка фахівців з публічного управління:
нові умови та процедури із забезпечення якості»

У засіданні круглого столу, модератором якого виступила професор кафедри державного управління ХарРІ НАДУ проф. Газарян С.В., взяли участь завідувачі випускових кафедр, гаранти освітніх програм за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» закладів вищої освіти м. Харкова; а також представники регіональних інститутів системи НАДУ – завідувач кафедри публічного управління та публічної служби НАДУ проф. Хаджирадєва С.К.; начальник відділу організації освітнього процессу ДРІДУ НАДУ Стрижка М.А. та декан факультету публічного управління та адміністрування ОРІДУ Куспляк І.С.

Зі змістовними доповідями виступили:

Хаджирадєва С.К. – д.держ.упр., проф., завідувач кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України, (Тема доповіді: Інноваційні технології підготовки фахівців за освітніми програмами «Публічне управління та адміністрування»);

Куспляк І.С. – к.політ.н., доц., декан факультету публічного управління та адміністрування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Тема доповіді: Технології моніторингу якості освітнього процессу);

Полякова Г.А. – начальник відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця (Тема доповіді: Опитування студентів в системі внутрішнього забезпечення якості);

Гурський П.В. – директор навчально-наукового центру менеджменту якості діяльності Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка та Мегель Л.Г. – заступник директора цього центру (Тема доповіді: Практика розробки та використання внутрішньої системи забезпечення якості в закладах вищої освіти).

Всі доповіді, що були представлені, були актуальними та викликали жваву дискусію.

Фото
11.30 – 13.00 в ауд. 5-а відбувся
дискусійний майданчик
«Держава і бізнес: перспективи взаємодії в регіоні»

Дискусія точилась навколо трьох найбільш важливих форми взаємодії держави і бізнесу: економічного, правового та організаційного.

Модераторами заходу були:

  Латинін М.А., д.держ.упр., проф., завідувач кафедри економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ при Президентові України;

  Дунаєв І.В., д.держ.упр., доц., доцент кафедри економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ при Президентові України;

  Чумак О.А., президент ХОГО «Асоціація приватних роботодавців».

Фото
11.30 – 13.00 в ауд. 16 відбулось
Засідання Ради молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації
«Просування та впровадження наукових досліджень і розробок молодих науковців»

Основними питаннями для обговорення стали:

  сучасний стан створення рад молодих вчених та їх вплив на науковий кадровий потенціал;

  напрями взаємодії наукових товариств, аспірантів, докторантів та представників сфер бізнесу;

  нові формати презентації та реалізації наукових проектів;

  впровадження науково-проектної діяльності через старт-апи.

Модераторами заходу були:

  Куфтеріна Н.С., к.мед.н. – голова Ради молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації;

  Дорошенко О.В., к.держ.упр., доц. – заступник голови Ради молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації.

З вітальним словом до учасників засідання звернулась голова Ради молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації Наталія Куфтеріна.

З ґрунтовними доповідями виступили:

Дорошенко Олеся (ХарРІ НАДУ) Просування та впровадження наукових досліджень і розробок молодих науковців;

Кулініч Олег (ХарРІ НАДУ) Прикладні аспекти управління проектами в публічній сфері;

Максимов Михайло (ХНУ ім. Каразіна) Економіка науки: можливості для впровадження та комерціалізації наукових розробок;

Грубник Аліна, Єлізаров Андрій (НТУ «ХПІ») YEP! – мережа академічних бізнес-інкубаторів.

Фото
11.30 – 13.00 в залі № 1 відбувся
круглий стіл
“Розвиток об’єднаних територіальних громад
в умовах децентралізації”

Засідання круглого столу проходило для представників органів публічної влади та громадянського суспільства, під час жвавих дискусій обговорюватись такі питання:

  формування місцевих бюджетів;

  пошук нових джерел наповнення місцевих бюджетів;

  адміністрування податків;

  реформування земельних відносин та ін.

Модератори заходу були:

  Золотарьов В.Ф., к.е.н., проф. – заступник директора ХарРІ НАДУ;

  Кривицька Н.В. – перший заступник директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону ХОДА;

  Мамонова В.В., д.держ.упр, проф. – професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування, керівник проекту від ХарРІ НАДУ «Надання послуг з навчання та консалтінгу з питань місцевого економічного розвитку» програми «DOBRE»;

Фото
13.30 – 15.00 в залі № 1 відбулась
Інтерактивна панель
“Оцінювання функціональної та компетентнісної спроможності
державних службовців в Україні”

У ході дискусії було обговорено такі теми:

1. Рівень компетентнісної готовності державних службовців України до реалізації функцій публічного адміністрування.

2. Психосоціальні властивості чиновництва та населення України.

3. Виклики становлення соціально-відповідальної служби в Україні та ін.

Модераторами заходу стали:

Кармишев Д.В. (д.держ.упр, проф., перший заступник директора);

Балакірєва О.М. (к.соц.н., завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»);

Белявцева В.В. (к.е.н., керівник апарату Харківської обласної державної адміністрації);

Бульба В.Г. (д.держ.упр, проф., декан факультету публічного управління та адміністрування ХарРІ НАДУ).

Фото
15.00 – 16.00 в залі № 1 відбулась
презентація науково-освітнього пілотного проекту
«Є така професія – служити народу України»

Метою заходу було надання орієнтування у світі професій; набуття та розвиток лідерських якостей; отримання престижної роботи після закінчення ЗВО; побудова професійної кар’єри та ін.

Модераторами заходу були Мартиненко В.М. (д.держ.упр., проф., завідувач кафедри державного управління ХарРІ НАДУ), Набока Л.В. (к.держ.упр., доц. – доцент кафедри державного управління ХарРІ НАДУ), Головін Євген (студент другого курсу ХарРІ НАДУ).

Фото