Спеціалізована вчена рада

Шановні аспіранти та докторанти!

Звертаємо Вашу увагу на нові вимоги до оформлення дисертацій, передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2017 року, і які набули чинності 10 березня 2017 року:

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/03/09/mon-zatverdilo-novi-vimogi-do-oformlennya-disertacziyi/

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

2 листопада 2018 року о 10.00 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України із захисту дисертації Недобор І.В. на тему «Формування та реалізація кадрової політики в системі публічного управління», зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління.

Роботу виконано в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 

Науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор,
КАРАМИШЕВ Дмитро Васильович,
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, перший заступник директора.
Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України
ВОРОТІН Валерій Євгенович,
Інститут законодавства Верховної Ради України, завідувач відділу комплексних проблем державотворення;
доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України
ДЄГТЯР Андрій Олегович,
Харківська державна академія культури Міністерства культури України, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування.

1 листопада 2018 року о 10.00 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України із захисту докторської дисертації Котковського В.Р. на тему «Теоретико-методологічні засади участі місцевих органів влади у формуванні та реалізації державної політики», за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Роботу виконано в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 

Науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор,
КУЦ Юрій Олексійович,
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування.
Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України
ЛОПУШИНСЬКИЙ Іван Петрович,
Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування;
доктор наук з державного управління, доцент
ВАСИЛЬЄВА Наталія Вікторівна,
Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом;
доктор наук з державного управління, професор
СТЕПАНОВ Віктор Юрійович,
Харківська державна академія культури Міністерства культури України, декан факультету управління та бізнесу.

Захист відбудеться «01» листопада 2018 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 75, (1-й поверх).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 75.

 

1 листопада 2018 року о 14.00 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України із захисту кандидатської дисертації Чернятіної В.А. на тему «Механізми реалізації державної політики сталого розвитку сільських територій в Україні», за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Роботу виконано в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 

Науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор,
ЛАТИНІН Микола Анатолійович,
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри економічної політики та менеджменту.
Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління,
СТЕПАНЕНКО Сергій Васильович,
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського Харківський авіаційний інститут, доцент кафедри менеджменту;
кандидат наук з державного управління,
КОНОВАЛОВА Ірина Василівна,
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління аналітики, прогнозування та зведення інформації.

Захист відбудеться «01» листопада 2018 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 75, (1-й поверх).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 75.

 

Із авторефератами дисертацій можна ознайомитись:

Автореферат дисертації Недобор І.В.

Автореферат дисертації Красникова Є.В.

Автореферат дисертації Котковського В.Р.

Автореферат дисертації Чернятіної В.А.

ВІДГУК офіційного опонента завідувача кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державної академії культури, д.держ.упр., професора, заслуженого діяча науки і техніки України А.О. Дєгтяра на дисертацію І.В. Дунаєва

ВІДГУК офіційного опонента професора кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, д.держ.упр., доцента І.О. Дегтярьової на дисертацію І.В. Дунаєва

ВІДГУК офіційного опонента професора кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, д.держ.упр., професора М.М. Миколайчука на дисертацію І.В. Дунаєва

Автореферат дисертації Дунаєва І.В.

Дисертація Дунаєва І.В.

Наказом МОН України від 11 липня 2016 р. № 820 створено спеціалізовану вчену раду Д 64.858.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (доктора філософії) наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 – «Теорія та історія державного управління» та 25.00.02 – «Механізми державного управління».

Дані про дисертації, захищені у спеціалізованій вченій раді Д 64.858.01 у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, станом на 18.09.2015 року

Склад ради:

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор наук з державного управління, професор Карамишев Дмитро Васильович, перший заступник директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор наук з державного управління, професор Латинін Микола Анатолійович, завідувач кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат наук з державного управління, доцент Кузнецов Андрій Олегович, начальник управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

  доктор соціологічних наук, професор Бєлова Людмила Олександрівна, директор Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

  доктор наук з державного управління, професор Бульба Володимир Григорович, декан факультету підготовки магістрів державного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

  доктор наук з державного управління, професор Дєгтяр Андрій Олегович, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державної академії культури Міністерства культури України, 25.00.02;

  доктор наук з державного управління, професор Дзюндзюк Вячеслав Борисович, завідувач кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

  доктор наук з державного управління, професор Дрешпак Валерій Михайлович, завідувач кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

  доктор наук з державного управління, професор Єлагін Віктор Павлович, завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

  доктор наук з державного управління, професор Кальниш Юрій Григорович, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

  доктор філософських наук, професор Корженко Володимир Васильович, професор кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

  доктор наук з державного управління, професор Крутій Олена Миколаївна, професор кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

  доктор наук з державного управління, професор Крюков Олексій Ігорович, провідний науковий співробітник відділу управління у сфері цивільного захисту навчально–наукового виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, спеціальність 25.00.01;

  доктор наук з державного управління, професор Куц Юрій Олексійович, завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

  доктор наук з державного управління, професор Лахижа Микола Іванович, перший заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Полтавській області, спеціальність 25.00.01;

  доктор наук з державного управління, професор Мамонова Валентина Василівна, професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

  доктор наук з державного управління, професор Мартиненко Василь Миколайович, завідувач кафедри державного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

  доктор наук з державного управління, професор Міненко Володимир Леонідович, директор Харківського обласного центру зайнятості Міністерства соціальної політики України, спеціальність 25.00.02;

  доктор наук з державного управління, професор Орлов Олександр Валентинович, завідувач кафедри інформаційних технологій і систем управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

  доктор наук з державного управління, професор Семенченко Андрій Іванович, директор Інституту підготовки вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

  доктор наук з державного управління, професор Сичова Вікторія Вікторівна, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

  доктор наук з державного управління, професор Статівка Наталія Валеріївна, професор кафедри управління персоналом і економіки праці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.