Шановні аспіранти та докторанти!

Звертаємо Вашу увагу на нові вимоги до оформлення дисертацій, передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2017 року, і які набули чинності 10 березня 2017 року:

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/03/09/mon-zatverdilo-novi-vimogi-do-oformlennya-disertacziyi/

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 2019 року № 1428 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії МОН України» продовжено термін дії спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (доктора філософії) наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 – “Теорія та історія державного управління” та 25.00.02 – «Механізми державного управління» до 31 грудня 2020 року.

Дані про дисертації, захищені у спеціалізованій вченій раді Д 64.858.01 у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, станом на 18.09.2015 року

Врегулювання питать про присудження наукових ступенів.

Міністерство освіти і науки України наказом від 26.04.2021 № 1/11-2885 врегулювало питання присудження наукових ступенів та порядок роботи спеціалізованих вчених рад у 2021 році.
Здобувачі наукових ступенів, які розпочали підготовку кандидатських дисертацій до 1 вересня 2016 року, можуть реалізувати своє право на здобуття наукового ступеня кандидата наук без обмеження термінів.
Терміни дії вже створених спеціалізованих вчених рад продовжено до 1 жовтня 2021 року. Відтак, повідомлення про прийняття дисертацій до захисту і призначення офіційних опонентів припиняються Міністерством освіти і науки України 10 серпня 2021 року.
Присудження освітньо-наукового ступеня доктора філософії здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167 “Про проведення експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії”.
Отримати більш детальну інформацію, що міститься у відповідному наказі Міністерства освіти і науки України можна за посиланням:

  Лист щодо врегулювання питать про присудження наукових ступенів

До уваги науковців!

  анотація до дисертації Гордієнко Є.П. “Механізми реалізації державної політики соціального захисту учасників бойових дій в Україні.”

  анотація до дисертації Бігарі М. І. “Механізми формування та реалізації державної мовної політики в Україні.”

До уваги науковців!

17-18 червня 2021 року відблось засідання разових спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на присудження освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та адміністрування:

17 червня 2021 року

– Захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри управління персоналом та економіки праці Марченко Л.Ю. на тему: «Реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів» (науковий керівник – д.держ.упр., проф. Статівка Н.В.);
– Захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри економічної теорії та фінансів Гібадулліна О.В. на тему: «Механізми державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні»

(науковий керівник – к.держ.упр., доц. Косенко В.В.).

18 червня 2021 року

– Захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри економічної теорії та фінансів Зюзь О.С. на тему: «Механізми публічного управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами» (науковий керівник – д.держ.упр., проф. Дунаєв І.В.);
– Захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри економічної теорії та фінансів Сікала М.В. на тему: «Механізм державного регулювання розвитку ринку зерна в Україні». (науковий керівник –

д.держ.упр., проф. Коваленко М.М.).

Із матеріали дисертаційної роботи та відгуками офіційних опонентів можна ознайомитись за посиланням:

  дисертація Марченко Л.Ю.

  анотація до дисертації Марченко Л.Ю.

  відгук офіційного опонента Ковальчук В.Г.

  відгук офіційного опонента Майстра С.В.

 відеозвіт про захист дисертаційної роботи Марченко Л.Ю.

  дисертація Гібадулліна О.В.

  анотація до дисертації Гібадулліна О.В.

  відгук офіційного опонента Миколайчука М.М.

  відгук офіційного опонента Бєлая С.В.

 відеозвіт про захист дисертаційної роботи Гібадулліна О.В.

  дисертація Зюзь О.С

  анотація до дисертації Зюзь О.С.

  відгук офіційного опонента Дєтярьової І.О.

  відгук офіційного опонента Майстра С.В.

 відеозвіт про захист дисертаційної роботи Зюзь О.С.

  дисертація Сікала М.В.

  анотація до дисертації Сікала М.В.

  відгук офіційного опонента Ковальчук В.Г.

  відгук офіційного опонента Майстра С.В.

 відеозвіт про захист дисертаційної роботи Сікала М.В.

До уваги науковців!

6-7 травня 2021 року відбулось засідання спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Із електронними версіями авторефератів дисертацій можна ознайомитись за посиланням:

  автореферат дисертації Серьогіної Т.В.

   дисертація Серьогіної Т.В.

  відгук офіційного опонента Акімова О.О.

  відгук офіційного опонента Елагіна В.П.

  відгук офіційного опонента Кравченка С.О.

  автореферат дисертації Прасола В.П.

   дисертація Прасола В.П.

  відгук офіційного опонента Чухно І.А.

  відгук офіційного опонента Надюк З.O.

  автореферат дисертації Зарецької Н.Є.

  дисертація Зарецької Н.Є.

  відгук офіційного опонента Бєлая Сергія Вікторовича

  відгук офіційного опонента Гбур Зоряни Володиміровни

Шановні члени спеціалізованої вченої ради!
22-23 квітня 2021 року відбулось засідання спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

До порядку денного засідання було винесено питання:

22 квітня 2021 року

1. Захист дисертації Михайловської Олени Василівни “Теоретико-методологічні засади досягнення громадського прогресу в системі публічного управління” за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління та створення комісії спецради з підготовки висновку щодо дисертації.
Науковий консультант: д.держ.упр., проф. Руденко О.М.
Доповідала: Михайловська Олена Василівна
2. Захист дисертації Іванова Дмитра Валерійовича “Механізми державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій в Україні” за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління та створення комісії спецради з підготовки висновку щодо дисертації.
Науковий керівник: д.держ.упр., проф. Латинін М.А.

Доповідал: Іванов Дмитро Валерійович

23 квітня 2021 року

1. Захсит дисертації Николаєвої Валентини Іванівні “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА” за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління та створення комісії спецради з підготовки висновку щодо дисертації.
Науковий консультант: д.держ.упр., проф. Марова С.Ф.
Доповідала: Николаєва Валентина Іванівна
Додатково інформуємо, що постановою КМУ від 15 липня 2020 року № 607 внесено зміни до Порядку присудження наукових ступенів, які відкривають можливості проводити засідання спеціалізованих вчених рад з використанням сучасних цифрових засобів зв’язку. Посилання >>>
Відтак, засідання спеціалізованої вченої ради відбулось за змішаною системою присутності.

Із матеріалами дисертацій та відгуками офіційних опонентів можна ознайомитись за посиланням:

22 квітня 2021 року

  дисертаційна робота Михайловської О.В.

  автореферат дисертації Михайловьскої О.В.

  відгук офіційного опонента Бульби В.Г.

  відгук офіційного опонента Новак-Каляєвої Л.М.

  відгук офіційного опонента Полякової О.С.

  дисертаційна робота Іванова Д.В.

  автореферат дисертації Іванова Д.В.

  відгук офіційного опонента Ємельянова В.М.

  відгук офіційного опонента Пастух К.В.

23 квітня 2021 року

  дисертаційна робота Николаєвої В.І.

  автореферат дисертації Николаєвої В.І.

  відгук офіційного опонента Лопушинського І.П.

  відгук офіційного опонента Крутій О.М.

  відгук офіційного опонента Поспєлової Т.В.

До уваги науковців!

25 березня 2021 року відбулся захист дисертаційної роботи на здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та адміністрування аспіранта кафедри соціальної і гуманітарної політики Мартиненко Наталії Василівни на тему: «Механізми державного управління розвитком пенсійної системи України».
Рішенням Вченої ради від 02.12.2020 р. № 9/265-8 затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з метою розгляду i проведення разового захисту дисертації на здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та адміністрування аспіранта кафедри соціальної і гуманітарної політики Мартиненко Наталії Василівни на тему: «Механізми державного управління розвитком пенсійної системи України».
Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ Єлагін Віктор Павлович (м. Харків).
Склад спеціалізованої вченої ради:
голова спеціалізованої вченої ради:
– доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ Коваленко Микола Миколайович (м. Харків); члени спеціалізованої вченої ради:
– доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора ХарРІ НАДУ Карамишев Дмитро Васильович (м. Харків);
– доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ Мамонова Валентина Василівна (м. Харків). Офіційні опоненти:
– доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України Кравченко Мілена В’ячеславівна (м. Київ);
– доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Дєгтяр Олег Андрійович (м. Харків).
Із матеріалами дисертації можна ознайомитись за посиланням:

  анотація до дисертації Мартиненко Н.В.

  дисертаційна робота Мартиненко Н.В.

  відгук офіційного опонента Кравченко М.В.

  відгук офіційного опонента Дєгтяра О.А.

 відеозвіт про захист дисертаційної роботи Мартиненко Н.В.

До уваги науковців!

26 січня 2021 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Д 64.858.01. До порядку денного було включено питання захисту дисертаційних робіт –Ковальової Тетяни Володимирівни на тему: «Теоретико-методологічні засади державної мовної політики України в умовах суспільних трансформацій» за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (докторська дисертація) та дисертаційна робота Соколова Вадима Андрійовича на тему «Інституалізація аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки на основі застосування зарубіжного та вітчизняного досвіду» за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (кандидатська дисертація). Засідання відбулося у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» у змішаному режимі. Додаткова інформація щодо участі у змішаному режимі буде оголошена пізніше. Усі бажаючи можуть ознайомитись із електронними версіями авторефератів дисертацій:

  автореферат дисертації Соколова В.А.

  дисертація Соколова В.А

  відгук офіційного опонента Крюкова О.І.

  відгук офіційного опонента Пелиха А.О.

До відома науковців!

Рішенням Вченої ради від 26.05.2020 р. № 3/259-8 затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з метою розгляду i проведення разового захисту дисертації на здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та адміністрування аспіранта кафедри економічної теорії та фінансів Зюзя Дмитра Володимировича на тему: «Публічна політика у сфері управління розвитком державних підприємств України». Склад спеціалізованої вченої ради: голова спеціалізованої вченої ради: – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ Дунаєв Ігор Володимирович (м. Харків); члени спеціалізованої вченої ради: – доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора ХарРІ НАДУ Карамишев Дмитро Васильович (м. Харків); – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри соціальної та гуманітарної політики ХарРІ НАДУ Єлагін Віктор Павлович (м. Харків); офіційні опоненти: – доктор наук з державного управління, професор, завідувачка кафедри публічного управління та підприємництва Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» Ковальчук Вероніка Геннадіївна (м. Харків); – доктор наук з державного управління, професор, начальник кафедри військово-соціального та психологічного забезпечення Національної академії Національної Гвардії України Бєлай Сергій Вікторович (м. Харків). 8 грудня 2020 року відбувся захист дисертаційної роботи на присудження освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 – публічне управління та адміністрування Зюзя Дмитра Володимировича на тему: «Публічна політика у сфері управління розвитком державних підприємств України». Із матеріалами дисертації і відгуками можна ознайомитись:

  анотація дисертаційної роботи Зюзя Д.В.

  дисертаційна робота Зюзя Д.В

  відгук офіційного опонента Ковальчук В.Г.

  відгук офіційного опонента Бєлая С.В.

 Відеозвіт про захист дисертаційної роботи Зюзя Дмитра Володимировича на тему: «Публічна політика у сфері управління розвитком державних підприємств України».

До відома науковців!

9 жовтня 2020 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Д 64.858.01.

До порядку денного засідання було включено питання захисту дисертаційної роботи на тему: «Теоретико-методологічні засади державної політики у сфері інтернаціоналізації вищої освіти в Україні» за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»».

Науковий консульнтант: доктор наук з державного управління, професор, ПАРХОМЕНКО-КУЦЕВІЛ Оксана Ігорівна, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», завідувач кафедри публічного управління та адміністрування (м. Переяслав-Хмельницький). Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, професор, БУЛЬБА Володимир Григорович, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, декан факультету підготовки магістрів публічного управління та адміністрування (м. Харків); доктор наук з державного управління, доцент, БЄЛЬСЬКА Тетяна Валентинівна, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, завідувачка кафедри менеджменту (м. Київ); доктор наук з державного управління, КАРПА Марта Іванівна, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки (м.Івано-Франківськ).

Захист відбувся «09» жовтня 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 75 (1-й поверх).

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 75.

  електрона версія автореферату дисертації Костюк Т.О.

   електронна версія дисертації Косюк Т.О.

  відгук офіційного опонента Бульби В.Г.

  відгук офіційного опонента Бєльскої Т.В.

  відгук офіційного опонента Карпи М.І.

До відома науковців!

Рішенням Вченої ради від 28.02.2020 р. № 2/258-5. затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з метою розгляду i проведення разового захисту дисертації на здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та адміністрування аспіранта кафедри політології та філософії Черняка Михайла Євгеновича на тему: «Модернізація територіальної організації влади в Україні як чинник регіонального розвитку».

Склад спеціалізованої вченої ради:

  голова спеціалізованої вченої ради:

  доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри соціальної та гуманітарної політики ХарРІ НАДУ Єлагін Віктор Павлович (м. Харків);

  члени спеціалізованої вченої ради:

  доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора ХарРІ НАДУ Карамишев Дмитро Васильович (м. Харків);

  доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ class=”bold”>Коваленко Микола Миколайович (м. Харків);

  офіційні опоненти:

  доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського інституту Університету банківської справи Ковальчук Вероніка Геннадіївна (м. Харків);

  доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Бєльська Тетяна Валентинівна (м. Харків).

Для ознайомлення науковій спільноті пропується анотація дисертації на здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та адміністрування аспіранта кафедри політології та філософії Черняка Михайла Євгеновича на тему: «Модернізація територіальної організації влади в Україні як чинник регіонального розвитку»:

  анотація дисертаційної роботи Черняка М.Є.

  дисертація Черняка М.Є.;

  відгук офіційного опонента Бєльської Т.В.;

  відгук офіційного опонента Ковальчук В.Г.

 відеозвіт про захист дисертаційної роботи Черняка М.В. на тему: «Модернізація територіальної організації влади в Україні як чинник регіонального розвитку»

Повідомляємо, що захист дисертаційної роботи Черняка М.В. на тему: «Модернізація територіальної організації влади в Україні як чинник регіонального розвитку» за спеціальністю 281 – публічне управління та адміністрування відбувся 2 липня 2020 року в залі № 1 головного корпусу ХарРІ НАДУ.

Склад ради:

Голова спеціалізованої вченої ради – Карамишев Дмитро Васильович, д.н.д.у., професор, перший заступник директора, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02./p>

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – Латинін Микола Анатолійович, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – Кузнецов Андрій Олегович, к.н.д.у., доцент, начальник відділу, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

  Бєлова Людмила Олександрівна, д.соц.н., професор, директор, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

  Бульба Володимир Григорович, д.н.д.у., професор, декан факультету, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

  Дєгтяр Андрій Олегович, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Харківська державна академія культури, спеціальність 25.00.02;

  Єлагін Віктор Павлович, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

  Дзюндзюк Вячеслав Борисович, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

  Дрешпак Валерій Михайлович, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

  Корженко Володимир Васильович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

  Крутій Олена Миколаївна, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

  Крюков Олексій Ігорович, д.н.д.у., професор, провідний науковий співробітник, Національний університет цивільного захисту України, спеціальність 25.00.01

  Куц Юрій Олексійович, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

  Лахижа Микола Іванович, д.н.д.у., професор, перший заступник директора, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Полтавській області, спеціальність 25.00.01;

  Мамонова Валентина Василівна, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

  Мартиненко Василь Миколайович, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

  Міненко Володимир Леонідович, д.н.д.у., професор, директор, Харківський обласний центр зайнятості Міністерства соціальної політики України, спеціальність 25.00.02;

  Орлов Олександр Валентинович, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

  Семенченко Андрій Іванович, д.н.д.у., професор, директор Інституту підготовки вищих керівних кадрів, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

  Сичова Вікторія Вікторівна, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, спеціальність 25.00.01;

  Статівка Наталія Валеріївна, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.