До уваги докторантів і аспірантів!

У період з 12 по 23 квітня 2021 року на засіданнях кафедр Інституту проходитимуть звітування докторантів і аспірантів (за результатами виконання індивідуальних планів роботи за перше півріччя 2020 – 2021 н.р.) [ додаток 1 ]

За результатами звітування докторантів і аспірантів необхідно подати до відділу з координації наукової роботи та докторантури до 30 квітня 2021 року оформлені належним чином документи:

  звіти про виконання індивідуальних планів наукової роботи для докторантів [ додаток 2 ]

  звіти про виконання індивідуальних планів навчальної та наукової роботи для аспірантів [ додаток 3 ]

  висновки про результати звітування у формі витягів з протоколів засідань кафедр [ додаток 4 ]

Докторантам-випускникам!

Вказати дати:

  проведення попередньої експертизи дисертації;

  підготовки автореферату дисертації;

  подачі дисертації до спеціалізованої вченої ради;

  захисту дисертації.

Аспірантам-випускникам!

Вказати дати:

  проведення попередньої експертизи дисертації;

  підготовки автореферату дисертації;

  подачі дисертації до спеціалізованої вченої ради;

  захисту дисертації.

Зразки індивідуальних планів

Методичне та інформаційне забезпечення підготовки докторів філософії за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування».
Методичне забезпечення ] [ Информаційне абезпечення ]

Порядок проведення попередньої експертизи докторських (кандидатських) дисертацій НАДУ

Порядок проведення попередньої експертизи докторських (кандидатських) дисертацій в ХарРІ НАДУ при Президентові України

Зразок оформлення реферату для здачі кандидатського іспиту (в тому числі додаткового) зі спеціальностей 25.00.01 – 25.00.04

Вартість складання іспиту для осіб, які не навчаються на даний час в аспірантурі ХарРІ НАДУ, становить 2552,00 грн. (згідно з наказом ХарРІ НАДУ при Президентові України від 02.04.2020 р. №35 “Про платні послуги”).

Станом на 15 квітня 2021 року в аспірантурі Інституту проходять підготовку 90 осіб, з них 71 – за державним замовленням, 19 – за контрактом:

І рік навчання – 27 осіб;

ІІ рік навчання – 20 осіб;

ІІІ рік навчання – 16 осіб;

ІV рік навчання – 27 осіб.

На денній формі навчається 31 аспірант, на вечірній формі навчається 43 аспіранти, на заочній формі навчається 16 аспірантів.

Загальна кількість докторантів – 5 осіб.

Також до ХарРІ НАДУ прикріплено 10 здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, які навчаються поза аспірантурою.

Аспіранти, докторанти і здобувачі наукових ступенів виконують кандидатські й докторські дисертації в галузі науки «Державне управління» за спеціальностями:

25.00.01 – теорія та історія державного управління

25.00.02 – механізми державного управління

25.00.03 – державна служба

25.00.04 – місцеве самоврядування

074 – публічне управління та адміністрування

Структурним підрозділом, що забезпечує підготовку науково–педагогічних та наукових кадрів є відповідний сектор, що виконує наступні функції:

  забезпечує реалізацію стратегічних пріоритетів підготовки науково–педагогічних та наукових кадрів;

  розробляє пропозиції до проектів річних і перспективних планів прийому до аспірантури й докторантури;

  організує конкурсний відбір в аспірантуру та докторантуру Інституту, прикріплення здобувачів;

  контролює виконання індивідуальних планів роботи, щорічне звітування на засіданні кафедри аспірантів, докторантів та здобувачів;

  організує атестацію аспірантів, докторантів, здобувачів;

  консультує аспірантів, докторантів та здобувачів з питань підготовки науково–педагогічних та наукових кадрів;

  формує пропозиції щодо працевлаштування аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, за умови виконання індивідуального плану підготовки;

  готує матеріали на вчену Раду з питань: зарахування до аспірантури, докторантури та прикріплення здобувачів, призначення наукових керівників (консультантів), затвердження індивідуальних планів роботи та тем дисертаційних досліджень, атестації та подальшого перебування в аспірантурі, докторантурі.

Контактні особи:

Боднар Катерина Віталіївна,

Косухіна Ксенія Валеріївна,

Лях Наталія Олександрівна,

Монастирний Владислав Миколайович.

  Робочий час: з 9.00 до 17.15 – Перерва: з 12.30 до 13.00

Контактна інформація:

Адреса: 61001, м. Харків, пр. Московський, 75

   Кімната: 6 поверх, к. 43

Тел.: (057)732–14–23

phoneФакс: (057)732–32–66

E-mail 01.advisor@gmail.com