Підготовка науково–педагогічних та наукових кадрівМетодичне та інформаційне забезпечення підготовки докторів філософії за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування».
Методичне забезпечення ]
Информаційне забезпечення ]

Порядок проведення попередньої експертизи докторських (кандидатських) дисертацій НАДУ

Порядок проведення попередньої експертизи докторських (кандидатських) дисертацій в ХарРІ НАДУ при Президентові України

Зразок оформлення реферату для здачі кандидатського іспиту (в тому числі додаткового) зі спеціальностей 25.00.01 – 25.00.04

Вартість складання іспиту для осіб, які не навчаються на даний час в аспірантурі ХарРІ НАДУ, становить 1618 грн. (згідно з наказом ХарРІ НАДУ при Президентові України від 03.02.2017 р. № 14 «Про платні послуги»).

Станом на 12 червня 2017 року в аспірантурі Інституту проходять підготовку 71 особа, з них 51 – за державним замовленням, 20 – за контрактом:

І рік навчання – 21 особа;

ІІ рік навчання – 24 особи;

ІІІ рік навчання – 20 осіб;

ІV рік навчання – 6 осіб.

На денній формі навчається 20 аспірантів, на заочні формі навчається 40 аспірантів, на вечірній формі навчається 11 аспірантів.

Загальна кількість докторантів – 7 осіб.

Консультативний пункт Інституту налічує 7 здобувачів наукового ступеня кандидата наук.

Аспіранти, докторанти і здобувачі наукових ступенів виконують кандидатські й докторські дисертації в галузі науки «Державне управління» за спеціальностями:

25.00.01 – теорія та історія державного управління

25.00.02 – механізми державного управління

25.00.03 – державна служба

25.00.04 – місцеве самоврядування

074 – публічне управління та адміністрування

Структурним підрозділом, що забезпечує підготовку науково–педагогічних та наукових кадрів є відповідний сектор, що виконує наступні функції:

  забезпечує реалізацію стратегічних пріоритетів підготовки науково–педагогічних та наукових кадрів;

  розробляє пропозиції до проектів річних і перспективних планів прийому до аспірантури й докторантури;

  організує конкурсний відбір в аспірантуру та докторантуру Інституту, прикріплення здобувачів;

  контролює виконання індивідуальних планів роботи, щорічне звітування на засіданні кафедри аспірантів, докторантів та здобувачів;

  організує атестацію аспірантів, докторантів, здобувачів;

  консультує аспірантів, докторантів та здобувачів з питань підготовки науково–педагогічних та наукових кадрів;

  формує пропозиції щодо працевлаштування аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, за умови виконання індивідуального плану підготовки;

  готує матеріали на вчену Раду з питань: зарахування до аспірантури, докторантури та прикріплення здобувачів, призначення наукових керівників (консультантів), затвердження індивідуальних планів роботи та тем дисертаційних досліджень, атестації та подальшого перебування в аспірантурі, докторантурі.

Додаткова інформація

Пріоритетна тематика дисертаційних досліджень

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника

Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Вимоги до оформлення обґрунтування теми дисертаційного дослідження

Обґрунтування теми дисертаційного дослідження

Структура витягу з протоколу засідання кафедри

Перелік документів, необхідних для проведення попередньої експертизи дисертаційного дослідження

Персональний склад сектора

Монастирний Владислав Миколайович – завідувач сектора

Косухіна Ксенія Валеріївна – провідний спеціаліст

Лях Наталія Олександрівна – провідний спеціаліст

Грабар Наталія Сергіївна – провідний спеціаліст (Спеціалізована вчена рада Д 64.858.01)

Контактна інформація:

Адреса: 61001, м. Харків, пр. Московський, 75, сектор підготовки науково–педагогічних та наукових кадрів

   Кімната: 6 поверх, к. 43

Тел./факс: (057)732–14–23

  Робочий час: з 9.00 до 17.15
          Перерва: з 12.30 до 13.00

E-mail 01.advisor@gmail.com