ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

З 14 липня 2021 року оголошується прийом до докторантури та аспірантури навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» у складі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування», галузі знань 28 – «Публічне управління та

адміністрування»

Прийом документів, вступні іспити, зарахування до докторантури i аспірантури проводиться в такі терміни:
– заяви і документи приймаються з 14 липня до 30 липня 2021 року;
– вступні іспити проводяться з 27 серпня до 10 вересня 2021 року;
Рекомендації до зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії відповідно до конкурсного балу вступників – не пізніше 13 вересня 2021 року;
– зарахування – не пізніше 15 вересня 2021 року;

– початок занять – з 1 жовтня 2021 року.

Перелік документів для вступу до аспірантури

Перелік документів для вступу до аспірантури

Перелік документів для вступу до докторантури

Розклад з проведення консультації та вступних випробувань до аспірантури

Програма вступного іспиту зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

Вимоги до презентації дослідницьких пропозицій

Програма вступного іспиту з іноземної мови

Вартість навчання за договором на умовах контракту:
– денна форма – 18580 грн.
– заочна форма – 13420 грн.

До уваги докторантів і аспірантів!

Зразки індивідуальних планів

Методичне та інформаційне забезпечення підготовки докторів філософії за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування».
Методичне забезпечення ] [ Информаційне абезпечення ]

Порядок проведення попередньої експертизи докторських (кандидатських) дисертацій НАДУ

Порядок проведення попередньої експертизи докторських (кандидатських) дисертацій в ХарРІ НАДУ при Президентові України

Станом на 15 квітня 2021 року в аспірантурі Інституту проходять підготовку 90 осіб, з них 71 – за державним замовленням, 19 – за контрактом:

І рік навчання – 27 осіб;

ІІ рік навчання – 20 осіб;

ІІІ рік навчання – 16 осіб;

ІV рік навчання – 27 осіб.

На денній формі навчається 31 аспірант, на вечірній формі навчається 43 аспіранти, на заочній формі навчається 16 аспірантів.

Загальна кількість докторантів – 5 осіб.

Також до ХарРІ НАДУ прикріплено 10 здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, які навчаються поза аспірантурою.

281 – публічне управління та адміністрування

Структурним підрозділом, що забезпечує підготовку науково–педагогічних та наукових кадрів є відповідний сектор, що виконує наступні функції:

  забезпечує реалізацію стратегічних пріоритетів підготовки науково–педагогічних та наукових кадрів;

  розробляє пропозиції до проектів річних і перспективних планів прийому до аспірантури й докторантури;

  організує конкурсний відбір в аспірантуру та докторантуру Інституту,

  контролює виконання індивідуальних планів роботи, щорічне звітування на засіданні кафедри аспірантів, докторантів та здобувачів;

  організує атестацію аспірантів, докторантів, здобувачів;

  консультує аспірантів, докторантів та здобувачів з питань підготовки науково–педагогічних та наукових кадрів;

  формує пропозиції щодо працевлаштування аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, за умови виконання індивідуального плану підготовки;

  готує матеріали на вчену Раду з питань: зарахування до аспірантури, докторантури та прикріплення здобувачів, призначення наукових керівників (консультантів), затвердження індивідуальних планів роботи та тем дисертаційних досліджень, атестації та подальшого перебування в аспірантурі, докторантурі.

Контактні особи:

Монастирний Владислав Миколайович,

Боднар Катерина Віталіївна,

Косухіна Ксенія Валеріївна.

  Робочий час: з 9.00 до 17.15 – Перерва: з 12.30 до 13.00

Контактна інформація:

Адреса: 61001, м. Харків, пр. Московський, 75

   Кімната: 6 поверх, к. 43

Тел.: (057)732–14–23

phoneФакс: (057)732–32–66

E-mail 01.advisor@gmail.com