Здобуття бакалаврського ступеня (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”)

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння
Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ
на факультеті соціально-економічного управління
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”
за денною і заочною формами
для здобуття першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти

Перелік конкурсних пропозицій

Код та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Найменування освітньої програми Курс Форма навчання Термін навчання Ліцензійний обсяг
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Управління персоналом та економіка праці 2 денна 2 роки 10 місяців 5
2 заочна 3 роки 5 місяців 9
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент 2 денна 2 роки 10 місяців 41
2 заочна 3 роки 5 місяців 46
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація та економіка підприємницької діяльності 2 денна 2 роки 10 місяців 15
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 2 денна 2 роки 10 місяців 15
2 заочна 3 роки 5 місяців 20
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Управління персоналом та економіка праці 3 денна 1 рік 10 місяців 9
3 заочна 2 роки 5 місяців 15
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент 3 денна 1 рік 10 місяців 32
3 заочна 2 роки 5 місяців 29
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація та економіка підприємницької діяльності 3 денна 1 рік 10 місяців 17
3 заочна 2 роки 5 місяців 20

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та фахового випробування. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2017, 2018 та 2019 років; в інших випадках – у формах, встановлених Правилами прийому.

Прийом на третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

Прийом на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (інші спеціальності), для здобуття ступеня бакалавра за результатами фахового вступного екзамену. Вступник може бути допущеним до фахового вступного випробування за умови успішного складання додаткового вступного екзамену за фахом.

Перелік спеціальностей та напрямів підготовки для прийому на навчання
на други/третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальності ступеня бакалавра Фахове випробування/ЗНО Курс
Назва Код Код Назва
прикладна статистика 5.03050601 051 Економіка ЗНО з української мови і літератури Фаховий іспит ІІІ
економіка підприємства 5.03050401
Економіка 051
інші спеціальності 051 Економіка ЗНО з української мови і літератури
Додатковий фаховий іспит,
Фаховий іспит
ІІ
організація виробництва 5.03060101 073 Менеджмент ЗНО з української мови і літератури
Фаховий іспит
ІІІ
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
Облік і оподаткування 071
Фінанси, банківська справа та страхування 072
Менеджмент 073
Маркетинг 075
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076
Транспортні технології (за видами) 275
інші спеціальності 073 Менеджмент ЗНО з української мови і літератури
Додатковий фаховий іспит,
Фаховий іспит
ІІ
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЗНО з української мови і літератури
Фаховий іспит
ІІІ
економіка підприємства 5.03050401
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
Облік і оподаткування 071
Фінанси, банківська справа та страхування 072
Менеджмент 073
Маркетинг 075
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076
інші спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЗНО з української мови і літератури
Додатковий фаховий іспит,
Фаховий іспит
ІІ
інші спеціальності 281 Публічне управління і адміністрування Додатковий фаховий іспит,
Фаховий іспит
ІІ

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня бакалавр на основі
освітньо–кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 10.07.2019 р. І тур
10.07.2019 р.
ІІ тур
29.07.2019 р.
Закінчення прийому заяв та документів 18 год. 00 хв.
22.07.2019 р.
І тур
18 год. 00 хв. 22.07.2019 р.
ІІ тур
22.08.2019р.
Строки проведення вступних екзаменів з 23 по 30.07.2019 р. І тур
не пізніше 12.00 год. 00 хв. 01.08.2019 р.
ІІ тур
не пізніше 29.08.2019
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше
12.00 год. 00 хв. 01.08.2019 р.
І тур
не пізніше 12.00 год. 00 хв. 01.08.2019 р.
ІІ тур
не пізніше 29.08.2019
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування не пізніше
12.00 год. 00 хв. 10.08.2019
І тур
не пізніше 12.00 год. 00 хв. 10.08.2019 р.
ІІ тур
не пізніше 12.00 год. 00 хв. 30.08.2019 р.
Термін зарахування вступників не пізніше 12.08.2019 р. І тур
не пізніше 12.08.2019 р.
ІІ тур
не пізніше 31.08.2019 р.
Вартість одного року навчання

Денна форма 12192 грн.

Заочна форма 6732 грн.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

  копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

  копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Початок занять з 1 вересня 2019 року.

Наша адреса: 61001, Харків, просп. Московський, 75, корпус А, каб.1 (з 9.00 до 16.00), тел. (057) 732–76–76