Правила прийому

Зміни до Правил прийому до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2019 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на навчання до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2019 році

Додаток 1 Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Додаток 2 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

Додаток 3 Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.

Додаток 4 Перелік спеціальностей та напрямів підготовки для прийому на навчання на другий/третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра.

Додаток 5 Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра.

Додаток 6 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів).

Додаток 7 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління в 2019 році.

Додаток 8 Вартість проживання в гуртожитку готельного типу Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Додаток 9 Правила прийому до аспірантури Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.