Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння
Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України

До 13 серпня 2021 р.
триває
прийом слухачiв на навчання на основі вищої освіти для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
за денною та заочною (заочно-дистанційною) формами навчання
за державним контрактом з Національним агентством України з питань державної служби та за договорами (за кошти фізичних або юридичних осіб)

Докладніше ]

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння
Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України оголошує:

Прийом вступників на навчання на факультеті <<СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ>>
на основі освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр", "магістр"
(освітньо–кваліфікаційний рівень спеціаліста)

за денною формами
для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти

Докладніше ]