ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

до 23 липня 2021 року
триває
прийом документів до Інституту від вступників на навчання на основі здобутої вищої освіти для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»:
– на заочну (дистанційну) форму навчання за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби;
– на денну, заочну (дистанційну) форму навчання на умовах договорів (за кошти фізичних або юридичних осіб)

Докладніше ]

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

Прийом вступників на навчання на факультеті <<СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ>>
на основі освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр", "магістр"
(освітньо–кваліфікаційний рівень спеціаліста)

за денною формами
для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти

Докладніше ]