Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

до 22 вересня 2021 р.
продовжує прийом документів від вступників
на навчання на основі вищої освіти для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями:
– 073 «Менеджмент»,
– 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
– 051 «Економіка»,
– 281 «Публічне управління та адміністрування».
за денною та заочною формами навчанням за договорами

Докладніше ]

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

Прийом вступників на навчання на факультеті <<СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ>>
на основі освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр", "магістр"
(освітньо–кваліфікаційний рівень спеціаліста)

за денною формами
для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти

Докладніше ]