У складі Інституту відділ підвищення кваліфікації кадрів здійснює підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників державних підприємств установ та організацій Автономної Республіки Крим, Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської областей за регіональною та обласними програмами, а також організує проведення госпрозрахункових тематичних семінарів.

Загалом, за роки існування, в Інституті пройшло підвищення кваліфікації більше 45 тис. державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій з Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської областей та Автономної Республіки Крим.

Удосконалення методичної роботи сприяє підвищенню ефективності навчального процесу. Кожний потік слухачів забезпечується відповідними навчально-методичними посібниками або роздатковими матеріалами. Для різних категорій слухачів відділом постійно розробляються інформаційні, методичні та довідкові матеріали для аудиторної та самостійної роботи слухачів.

Практично кожний потік слухачів згідно розкладу занять має можливість ознайомитися під час виїзних практичних занять з досвідом діяльності місцевих державних адміністрацій, міськвиконкомів, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, організацій та установ.

Удосконаленню діяльності відділу сприяє інформаційно-аналітична робота, а саме:
узагальнення результатів анонімного анкетування слухачів, вивчення рівня їх задоволеності змістом та організацією навчання в Інституті;

вивчення та аналіз результатів підвищення кваліфікації слухачів кожного потоку для подальшого коригування та оновлення змісту, форм та методів навчання;

налагодження тісної співпраці з кадровими службами органів державної влади та місцевого самоврядування;

удосконалення практичної спрямованості, індивідуалізації та диференціації навчання.

Відділ займається організацією стажування викладачів Інституту. За ці роки в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування пройшло стажування 141 викладач Інституту.

З метою оновлення та поглиблення знань і вмінь щодо організації навчального процесу в системі підвищення кваліфікації державних службовців, напрацювання методики викладання дисциплін у системі підвищення кваліфікації державних службовців на базі Центру підготовки та удосконалення кваліфікації управлінських кадрів у м. Феодосія щорічно проводяться тематичний семінар для викладачів та працівників обласних Центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій за темою.

Організація навчального процесу з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування АР Крим, Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської областей та відповідного кадрового резерву, а також керівників та спеціалістів підприємств, установ та організацій за наступними напрямками:
– навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації

– навчання на постійно діючих та короткотермінових тематичних семінарах

– навчання на госпрозрахункових тематичних семінарах

– стажування викладачів Інституту в місцевих органах влади

– організація науково-дослідницької роботи

– організація навчально-методичної роботи

Виконання планів графіків за регіональною та обласною програмами.

Проведення підвищення кваліфікації за прямими угодами, договорами.

Запровадження постійно діючих курсів з вивчення іноземної мови та з інформаційних технологій у державному управлінні за умови достатнього фінансування.

Продовження співпраці з Національним агентством України з питань державної служби щодо підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, вивчення нового Закону України «Про державну службу».