З метою об’єднання наукової молоді ННІ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, всебічного сприяння молоді у науковій діяльності, збереження та розвитку її інтелектуального потенціалу, реалізації професійних, творчих та інших інтересів молодих учених, з алучення їх до розв’язання важливих проблем соціально-економічного розвитку України на підставі рішення Вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України від 14.02.2013 р № 2/179-1 наказом директора від 18.02.2013 р. було створено Раду молодих учених.

Голова Ради молодих учених — доцент кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування, к.держ.упр., О.В. Решевець.

Склад Ради молодих учених:

Заступник голови Ради з наукової роботи – доцент кафедри економічної політики та менеджменту, к.держ.упр., А.І. Гнатенко.

Заступник голови Ради з організаційної роботи – доцент кафедри інформаційної політики, к.держ.упр., А.О. Серенок.

Головною метою діяльності Ради молодих учених визначено консолідацію та всебічне сприяння науковій та іншій творчій діяльності молодих викладачів, докторантів, аспірантів, слухачів, студентів і працівників Інституту.

– надання консультативної допомоги молодим ученим у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності;

– підтримка ініціатив, спрямованих на розвиток молодих наукових кадрів в Інституті;

– сприяння встановленню більш тісних зв’язків між старшим і молодшим поколінням учених, забезпечення тим самим, спадкоємності у науковій діяльності;

– створення інформаційної бази про коло наукових інтересів молодих учених Інституту;

– підтримка належного рівня якості наукових розробок молодих учених Інституту;

– допомога у підготовці та проведенні наукових і комунікативних заходів Інституту;

– організація конференцій, семінарів, конкурсів молодих учених, циклів лекцій провідних науковців;

– заохочення видатних представників наукової молоді Інституту;

– сприяння участі молодих учених Інституту у наукових конференціях, що проводяться в Україні та за кордоном.

До складу Ради молодих учених входять студенти, слухачі, аспіранти, докторанти та викладачі які представляють всі кафедри і наукові школи інституту.

– проблеми проектного регіонального розвитку;

– соціальна і гуманітарна політика;

– механізми взаємодії органів влади з громадянами в системі електронного уряду;

– розвиток публічної служби в Україні;

– інноваційно-інвестиційні перетворення в галузях економіки України;

– закордонний досвід реформування органів місцевого самоврядування в Україні;

– актуальні проблеми економічної політики держави в умовах глобалізації;

– молодь як об’єкт і суб’єкт реалізації молодіжної політики;

– проблеми та перспективи електронного урядування.

– проведення «Форуму молодих учених з державного управління» (2012-2014 рр.);

– проведення Літньої школи молодих учених (2011-2014 рр.);

– проведення кубка Інституту з інтелектуальної гри «Брейн-рінг»;

– проведення дискусійних майданчиків;

– участь у міжнародних та всеукраїнських наукових заходах;

– ознайомчих візитах молодих учених до органів державної влади та успішних вітчизняних підприємств;

– відвідуванні пам’яток історичної спадщини українського народу;