Студентське наукове товариство – це молодіжне громадське не прибуткове наукове об’єднання студентів ННІ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що займається науково-дослідницькою роботою, сприяє розвитку науки та забезпечує захист наукових і професійних інтересів студентів.

У своїй діяльності СНТ керується чинним законодавством України, зокрема, законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність” вiд 13.12.1991 № 1977-XII, наказами Міністерства освіти і науки України, правилами інституту, положенням СНТ.

Мета – сприяння розвитку студентської науки та створення умов для наукової діяльності студентів, збереження й примноження наукового потенціалу ННІ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Для досягнення поставленної мети Студентське наукове товариство ставить перед собою такі завдання:

1) приріст і популяризація наукового зання;

2) створення умов для реалізації прав усіх членів Студентського наукового товариства;

3) залучення до роботи активних та зацікавлених у науково-дослідній діяльності студентів;

4) організація роботи студентів у наукових осередках;

5) пошук та реалізація нових форм науково-дослідної діяльності;

6) реалізація грантових проектів;

7) стимулювання створення творчих колективів у процесі реалізації науково-достідних інтересів у галузях економіки та менеджменту;

8) організація і проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів на базі ННІ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

9) забезпечення інформаційної підтримки членів Студентського нукового товариства стосовно наукових і науково-дослідних заходів к галузях економіки та менеджменту;

10) участь у міжнародних, згальноукраїнських, регіональних та інших наукових проектах, конкурсах, конференцій тощо.