Для оформлення інформаційного запиту:

phoneУсно: за телефоном (057) 732–32–66.

Письмово: 61050, м. Харків, просп. Московський, 75, загальний відділ (на конверті вказувати “Публічна інформація”).

emailЕлектронна пошта: general@kbuapa.kharkov.ua (у темі листа вказувати "Публічна інформація").

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

  від фізичної особи ( завантажити зразок » );

  від юридичної особи ( завантажити зразок » );

  Від об’єднань громадян ( завантажити зразок » ).

Роз’яснення правил подання запиту на отримання інформації

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” від 13 січня 2011 року № 2939-VI, Указу Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України” від 5 травня 2011 року № 548/2011 та на виконання наказу Національної академії державного управління при Президентові України від 10 червня 2011 року № 180 з метою забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України створений сектор забезпечення доступу до публічної інформації.

Для подання запиту на отримання публічної інформації громадяни можуть звернутися за адресою: 61050, Україна, м. Харків, просп. Московський, 75 до фахівців сектора щодня, окрім вихідних і святкових днів, з 08:30 до 17:15 (в п’ятницю і передсвяткові дні до 16:00), перерва з 12:30 до 13:00. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити:

1) ім'я (найменування) того, що просить, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назва, реквізити або зміст документу, по якому проситься, якщо що просить це відомо;

3) підпис і дату за умови представлення запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, зразки яких можна отримати в секторі забезпечення доступу до публічної інформації та на веб–сайті Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України www.kbuapa.kharkov.ua.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше за п'ять робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінову обробку запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Рішення, дії або бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені керівникові розпорядника, в найвищий орган або до суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Згідно з Законом України “Про доступ до публічної інформації” від 13 січня 2011 року № 2939-VI та відповідно до постанови кабінету Міністрів України "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" від 13 липня 2011 р. № 740 затверджуються граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію. Якщо відповідь на запит передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) до 30 листопада 2011 р. буде коштувати запитувачу 0,99 грн, а з 1 по 31 грудня 2012 р. – 1 грн.

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) буде коштувати запитувачу 1,97 та 2,01 грн.

Копіювання або друк копій документів будь–якого формату,якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) буде коштувати 3,96 і 4,02 грн.

Запитувач повинний зробити оплату коштів на рахунок розпорядника інформації.

Фінансова звітність
Звіти з питань опрацювання запитів на публічну інформацію
Порядок заповнення листка непрацездатності в лікувально-профілактичному закладі