Міжнародна діяльність

Однією з основних місій Інституту є організація та розвиток міжнародного співробітництва у галузі державного управління, місцевого самоврядування, що полягає в адаптації змісту навчання до процесів глобалізації, інтернаціоналізації, нового міжнародного політичного, економічного, гуманітарного, адміністративного контексту, входження України в європейський простір; розвиток у державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування глобального світогляду, європейського мислення, національної самосвідомості.

З метою забезпечення всебічного залучення слухачів, аспірантів, докторантів, викладачів та науковців Академії до світових джерел інформації, вивчення, аналіз, узагальнення та використання кращої практики й світового досвіду, розвитку міжнародного співробітництва сприяння створенню загальноєвропейського освітнього простору на основі спільних цінностей та стандартів якості.

На основі цього, Інститут підтримує відносини з майже 80 організаціями і установами з 27 країн світу, підписано угоди та меморандуми про взаєморозуміння з 30 організаціями 14 країн.

Сучасна відкритість суспільства, введення безвізового режиму, різноманітність міжнародних навчальних та дослідницьких пропозицій пожвавлюють інтерес до міжнародного співробітництва. На урізноманітнення видів міжнародної діяльності Інституту позитивно впливає укріплення міжнародних зв’язків країни, підкріплене міждержавними угодами.

Основні напрями міжнародної діяльності Інституту

    участь науковців, викладачів та аспірантів Інституту в міжнародних конференціях, симпозіумах та інших наукових форумах в Україні та за кордоном;

    проведення щорічних науково-комунікативних заходів: Міжнародного наукового конгресу, Форуму «Україна – ЄС», Науково-освітньої виставки «Публічне управління ХХІ» та ін. за участі іноземних представників;

    участь Інституту в різноманітних міжнародних проектах регіонального та національного рівня;

    запрошення викладачів для проведення лекцій, семінарів, круглих столів, майстер-класів;

    залучення іноземних фахівців до участі у навчальному процесі: викладання іноземних мов, спеціальних дисциплін, поза аудиторної діяльності;

    прийом іноземних делегацій та відправлення за кордон представників Інституту з метою налагодження наукових контактів, обміну досвідом підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців; підписання міжнародних угод;

    читання лекцій, проведення наукових досліджень за кордоном фахівцями ХарРІ НАДУ;

    стажування слухачів, аспірантів, студентів в органах державного управління та місцевого самоврядування іноземних країн; участь в літніх та зимових школах;

    розвиток академічної мобільності студентів, слухачів та аспірантів Інституту;

    участь викладацького складу Інституту в міжнародних семінарах, програмах з підвищення професійної кваліфікації;

    обмін публікаціями за результатами наукових досліджень; публікації науковців у виданнях іноземних наукометричних баз;

    написання навчальних модулів, посібників, монографій у співпраці з зарубіжними партнерами;

    проведення відео конференцій англійською мовою з закордонними навчальними закладами, фірмами та установами;

    проходження слухачами та студентами курсів дистанційної освіти, що пропонують закордонні партнери;

    співпраця з посольствами, почесними консульствами іноземних держав з метою розвитку освітньо-культурних зв’язків;

    організація презентацій навчальних програм, навчальних візитів для студентів та слухачів інституту;

    участь слухачів та викладачів в конкурсах на отримання стипендій для стажування за кордоном;

    інформаційний обмін з професійними мережами з публічного адміністрування країн Центральної та Східної Європи;

    зв'язки із зарубіжними бібліотеками; отримання фахової іноземної літератури й навчального обладнання від закордонних організацій;

    підготовка до участі в європейському акредитаційному процесі для програм з публічного адміністрування.

Міжнародні заходи у 2017-2018 навч. році

Одним з головних завдань міжнародної діяльності є організація стажувань та навчання за кордоном слухачів, аспірантів, науково-педагогічних працівників. Протягом цього навчального року 40 представників Інституту підвищили кваліфікацію та взяли участь у наукових заходах профільованих закладів Польщі, Німеччини, Франції, Китаю, Швеції (Національна школа державного управління м. Варшава (KSAP); мерія м. Марбург; Берлінська вища школа економіки та права (HWR); Інститут політології Вроцлавського університету; Національна школа адміністрування м. Париж (ENA); Стокгольмський інститут перехідної економіки (SITE); Тяньцзінська адміністративна академія (CTAI); Університет Кардинала Стефана Вишинського в м. Варшава) та ін.; успішно розвивається академічний обмін з Поморською академією в Слупську (Польща).

Викладачі, аспіранти та слухачі ХарРІ НАДУ відвідали ряд закордонних науково-комунікативних заходів у країнах Європи та взяли участь у 36 міжнародних заходах Інституту (18) та організацій міста (18) у форматі форумів, конференцій, круглих столів, семінарів, відео включень, дискусійних майданчиків та ін. за участі зарубіжних партнерів. До навчального процесу в Інституті було залучено 26 осіб з 6 країн світу.

У 2017-2018 навч. р. було проведено щорічні науково-комунікативні заходи: Четверта науково-освітня виставка на честь Всесвітнього Дня науки; ХVIІІ Міжнародний науковий конгрес ХарРІ НАДУ «Публічне управління ХХІ ст.: світові практики та національні перспективи» та VІІІ Форум «Україна-ЄС: новий рівень кооперації», присвячений Дню Європи, які об'єднали вчених і викладачів Інституту, їхніх іноземних колег та представників дипломатичних установ.

Аспіранти та молоді науковці взяли участь у Першому он-лайн марафоні «Форум освітніх можливостей», який було проведено за ініціативою представництва Європейського Союзу в Україні. В Інституті регулярно проходять англомовні міжвузівські слухацькі та студентські конференції з тематики сучасного публічного управління, комунікативні заходи та заняття за авторської методики, організовані кафедрою іноземних мов.

Важливим внеском у розвиток зв’язків з європейськими науковими та освітніми установами є спільна розробка навчальної програми «Бакалавр публічного управління і адміністрування» з Німецько-Українською школою управління за сприяння Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). Партнерство з цього питання з німецькими колегами, представниками НАДУ і регіональних інститутів минулого року було присвячено етапу доробки й універсалізації Програми, узгодження специфіки її впровадження в РІДУ та перспектив її європейської акредитації.
Продовжується плідний науковий обмін з Тяньцзінською адміністративною академією м. Тяньцзінь, КНР.

Першорядне значення має підтримка з боку кафедр, оскільки саме від них надходять пропозиції та ідеї майбутніх проектів співробітництва. Уведена в 2017-2018 навч. році система звітування кафедр за напрямками міжнародного співробітництва активізувала відповідну діяльність кафедральних колективів, сприяла підвищенню їхньої відповідальності та систематизувала міжнародну діяльність Інституту в цілому. Науковці та викладачі кафедр задіяні у 55 міжнародних проектах місцевого, регіонального та національного рівня в якості учасників, розробників, експертів, консультантів. Суттєво збільшилася кількість закордонних публікацій дослідників Інституту у міжнародних фахових виданнях.

Проектній роботі ХарРІ НАДУ значно сприяє розвиток партнерства з провідними навчальними закладами міста, що входять до складу ГО «Харківський університетський консорціум», Президентом якого є директор Бєлова Л.О., а також підтримка Харківської обласної державної адміністрації. В 2017-2018 навч. році найбільш плідною була робота в рамках проекту DOBRE: форум «Нові можливості економічного розвитку для об’єднаних територіальних громад»; конференції громад «Сильні громади – незворотність реформи» та «Стратегічний розвиток та інвестиції»; проекту «Голос громади в місцевому самоврядуванні»; захід з місцевого економічного розвитку «Synergy ІІІ Session»; Регіональне обговорення в рамках Швейцарсько–української програми «Електроне врядування задля підзвітності влади та участі громади»; Програма Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» – «Академія лідерства»; співпраця з польськими колегами з Малопольської школи публічного адміністрування Економічного університету м. Краков (Польща) із заснування консорціуму харківських університетів, що працюють над створенням стандартів освіти для працівників сфери публічного врядування та програм післядипломної освіти; участь у тренінгах для експертів з питань місцевих фінансів Програми «U-LEAD з Європою», регіональних заходів освітнього проекту «Дні фінансової обізнаності» та семінарах проекту «Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством – II» Університету прикладного менеджменту м. Мангайм; підписано угоду про здійснення проекту з надання навчальних та консалтингових послуг з питань місцевого економічного розвитку.

Ще одним ефективним партнером Інституту у минулому навчальному році було Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), яке підтримує проект «Консорціум молодих психологів Харківщини»: проведені заходи за темами: «Практика ненасильницької комунікації»; «Стрес–менеджмент. Навички саморегуляції та практик самовідновлення, стресостійкості»; «Профілактика професійного вигорання фахівців соціальних служб»; «Зміцнення кваліфікаційних здібностей щодо надання психосоціальної підтримки ВПО и приймаючим громадам», «Соціально-психологічний діалог як інструмент допомоги людям, які опинились у кризових життєвих ситуаціях», «Інклюзія соціально вразливих підлітків і молоді: формування життєвого шляху особистості у нових умовах»; заняття для дітей в БО «Станція Харків», у «Модульному містечку» для ВПО; участь у Всеукраїнському проекті для родин захисників України «Родинне коло»; «Психосоціальна підтримка та робота з конфліктами»; тренінги партнерського ділового спілкування в публічному управлінні за темою «Моделі конструктивної поведінки в конфліктах», «Ефективне управління конфліктами. Базові навички медіатора»; а також Форум ініціатив інфраструктурної програми для України «Створюємо майбутнє разом».
Протягом року відбувся ряд змістовних зустрічей з представниками Програми ім. Фулбрайта в Україні, Центру «Освіта», Французького Альянсу і Німецької спілки академічних обмінів в Харкові.

Триває співпраця з ХОГО «МультіКультіУкраїна»: у 2017 р ХарРІ НАДУ прийняв на стажування двох проектно-мовних асистентів з Університету Регенсбургу, Німеччина. Завдяки участі молодих німецьких колег у заняттях з іноземної мови та за профілем підготовки Інституту відбувається обмін фаховими та культурними знаннями, встановлюються зв’язки з університетами Європейського Союзу. Завдяки кафедрі іноземних мов ці контакти висвітлюються у молодіжних програмах регіонального телебачення.

Популярністю у представників Інституту користувалися заходи, присвячені культурному життю країн наших партнерів: Тижні Німеччини, Дні Литви, Дні Данії у Харкові, виставки, конференції, семінари, що їх проводять в місті іноземні організації.

Робота у зазначених пріоритетних напрямках сприятиме укріпленню авторитету і конкурентоспроможності ХарРІ НАДУ при Президентові України, покращенню якості підготовки висококласних фахівців і просуванню країни шляхом європейської інтеграції.

Концепція розвитку міжнародного співробітництва Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Міжнародне співробітництво є неодмінною умовою успішного розвитку Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Інститут) як вищого навчального закладу, МІСІЯ якого полягає у підготовці висококласних спеціалістів для органів державного управління та місцевого самоврядування, організації фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі науки державного управління, розробці науково обґрунтованих пропозицій з пріоритетних напрямів реформування вітчизняного публічного врядування.

Інститут здійснює підготовку і перепідготовку фахівців для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської областей (далі – Регіон).

Пріоритетні напрями міжнародного співробітництва полягають у наступному:

  створення необхідних умов для розвитку професійної мобільності, поглиблення фахової взаємодії працівників Інституту із закордонними колегами;

  безпосереднє вивчення, узагальнення та використання у науково-викладацькій діяльності державно-управлінського досвіду провідних країн світу;

  взаємодія з професійними мережами з публічного адміністрування країн Європейського Союзу, міжнародними донорськими організаціями, іншими партнерами Інституту;

  поширення у міжнародному фаховому середовищі кращого управлінського досвіду органів публічної влади України;

  підготовка фахівців за програмою надання подвійних дипломів;

  координація міжнародної діяльності Інституту з НАДУ та іншими регіональними інститутами, вищими навчальними закладами та органами публічної влади Регіону.

Закордонні партнери інституту

Інститут здійснює співробітництво із 27 країнами, серед них Німеччина, КНР, Франція, Алжир, Польща, Литва, Білорусь, Молдова, Канада, США, Чехія, Ізраїль, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Великобританія, Нідерланди, Грузія та ін.

Співпрацю із закордонними партнерами організовано на підставі 33 міжнародних угод, серед яких угоди про співпрацю із Регіональним Інститутом Управління міста Лілль (Франція); громадською спілкою «Дружба Сердець», м. Марбург, (Німеччина); Тяньцзінською Адміністративною Академією (КНР); Національною школою державного управління міста Варшава, Вищою Школою державного управління міста Білосток (Польща); Університетом міста Тлемцен (Алжир); Академією управління при Президентові Республіки Білорусь; факультетом соціальних наук Каунаського технологічного університету; Мерією міста Цинцинаті (США) тощо.

Інститут є членом Мережі інститутів і шкіл державного управління Центральної та Східної Європи (NISPAcee), суб’єктом багатьох міжнародних угод та домовленостей про співпрацю з професійними партнерськими інституціями.

До навчального процесу залучаються провідні вчені зарубіжних країн, фахівці-практики, які мають досвід роботи в органах державного управління та місцевого самоврядування.

Слухачі Інституту мають нагоду стажуватися у ВНЗ-партнерах Польщі, Франції, Німеччини, США. Успішно розвивається співробітництво з профільованими навчальними закладами та урядовими організаціями Бельгії, Китаю, Канади, Молдови, Словаччини, Алжиру, Литви, Білорусі та інших країн.

Конкурентні переваги інституту у сфері розвитку міжнародного співробітництва

У порівнянні із вищими навчальними закладами Регіону Інститут має такі конкурентні переваги у сфері розвитку міжнародного співробітництва:

  високоякісні професорсько-викладацькі кадри, переважну більшість яких складають фахівці вищої кваліфікації, що мають значний власний досвід участі у міжнародних проектах і програмах співробітництва;

  особиста обізнаність викладачів Інституту щодо кращого закордонного досвіду здійснення публічного адміністрування у демократичних країнах світу;

  стійки, перевірені часом, професійні зв’язки із закордонними організаціями-партнерами, у тому числі у сфері спільних наукових, освітніх, гуманітарних та видавничих проектів;

  широка підтримка з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування Регіону щодо здійснення практичних проектів міжнародного співробітництва;

  безпосередня налаштованість навчальних програм на використання кращого закордонного досвіду державного управління у процесі підготовки слухачів та студентів Інституту.

Проблемі, що здатні стримувати розвиток міжнародного співробітництва

Сталий розвиток міжнародного співробітництва в Інституту здатні стримувати такі об'єктивні та суб'єктивні чинники:

  недостатній рівень координації різних програм і проектів міжнародного співробітництва, що виконуються в Інституті;

  низький рівень особистої вмотивованості працівників Інституту щодо участі у програмах міжнародного співробітництва, особливо у проектах, що потребують значних фінансових витрат;

  недостатній у контексті сучасних вимог рівень володіння іноземними мовами професорсько-викладацьким складом Інституту, слухачами і студентами Інституту;

  неупорядкована система доступу працівників, професорсько-викладацького складу Інституту до провідних науко-метричних баз даних та міжнародних фахових видань з проблем державного управління (публічного адміністрування);

  відсутність досвіду роботи з іноземними слухачами і студентами як на організаційному, так і науково-методичному рівні, відсутність практики підготовки фахівців за програмою надання подвійних дипломів.

Форми і методи міжнародного співробітництва

Здійснення місії Інституту та реалізація пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва передбачає проведення системних освітніх, наукових і науково-комунікативних заходів.

У напрямі створення необхідних умов для розвитку професійної мобільності, поглиблення фахової взаємодії працівників Інституту із закордонними колегами:

  стимулювання персональної зацікавленості працівників, слухачів і студентів Інституту у вивченні основних іноземних мов на рівні, що є необхідним для здійснення комунікативних заходів з іноземними колегами, викладацької та наукової діяльності;

  повноцінне входження Інституту до світової системи науко-метричних фахових видань;

  спільні комунікативні заходи, обмін науковими та освітніми візитами між вищими навчальними закладами та адміністративними установами інших країн;

  участь у програмах обміну викладачами, аспірантами, слухачами та студентами для оптимізації навчального процесу в Інституті, вивчення та використання досвіду партнерів;

  стажування слухачів, аспірантів і студентів Інституту в органах публічної влади іноземних країн, участь у міжнародних літніх школах та інших навчально-комунікативних заходах, що здійснюються поза межами основних навчальних програм;

  організація і проведення міжнародних конференцій, спільних семінарів з актуальних питань підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних та муніципальних службовців;

  сприяння проходженню практики іноземними стажерами в Інституті, організація їхньої активної участі у навчальному процесі та науково-дослідній роботі;

  публікація фахових наукових статей співробітників, аспірантів і здобувачів, видання наукових праць за результатами проведення спільних наукових комунікативних заходів, написання спільних монографій;

  допомога у працевлаштуванні студентів за кордоном під час літніх канікул.

У напрямі безпосереднього вивчення, узагальнення та використання у науково-викладацькій діяльності державно-управлінського досвіду провідних країн світу:

  виконання спільних наукових досліджень і розробок з актуальних проблем юридичної, економічної, політичної науки, державного та муніципального управління;

  організація і проведення міжнародних конференцій, спільних семінарів з актуальних питань підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних та муніципальних службовців;

  участь викладацького складу Інституту в програмах з підвищення кваліфікації за принципом «навчання навчаючих»;

  створення тимчасових творчих колективів для реалізації спільних наукових досліджень, розробки категоріально-понятійного апарату науки державного управління та споріднених галузей;

  обмін досвідом інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної та муніципальної влади, аналізу та оцінки ефективності діяльності регіональних органів публічної влади; оперативного видавництва, тиражування та розповсюдження інформаційно-аналітичних матеріалів;

  створення навчально-тренінгових програм підвищення кваліфікації державних і муніципальних службовців з питань вивчення та адаптації кращого світового досвіду публічного адміністрування.

У напрямі взаємодії з професійними мережами з публічного адміністрування країн Європейського Союзу, міжнародними донорськими організаціями, іншими партнерами Інституту:

  організація системної роботи з фандрайзингу із залученням до спільної діяльності партнерів Інституту з регіональних органів публічної влади, спеціалізованих громадських організацій, українських та закордонних фахівців;

  отримання від закордонних організацій-партнерів Інституту в якості спонсорської допомоги фахової іноземної літератури та навчального обладнання;

  участь в освітніх, наукових і культурних проектах міжнародних фондів;

  участь на загальному інституційному рівні у проектах міжнародної технічної допомоги і в конкурсах на отримання грантів – на рівні особистої ініціативи членів трудового колективу Інституту для досягнення пріоритетів міжнародного співробітництва Інституту.

У напрямі поширення у міжнародному фаховому середовищі кращого управлінського досвіду органів публічної влади України:

  спільна розробка та обмін навчальними матеріалами й посібниками, що використовуються у процесі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації викладачів; обмін науковою, методичною літературою та інформаційними матеріалами;

  публікації навчальних та науково-дослідницьких матеріалів науковців Інституту в іноземних інформаційних джерелах;

  залучення іноземних волонтерів для реалізації спільних наукових, культурних та освітніх проектів;

  спільне дослідження моральних, культурних і наукових цінностей суспільства, що віддзеркалюють специфіку багатонаціонального населення з метою подальшого укріплення добросусідських відносин, міжнародних зв’язків, співробітництва, створення єдиного наукового та освітнього простору, закріплення державності, соціально-економічного розвитку, політичної стабільності.

У напрямі підготовки фахівців за програмою надання подвійних дипломів:

  пошук навчального закладу-партнера і встановлення довгострокових контактів для здійснення спільної діяльності щодо програм подвійних дипломів;

  вивчення можливостей залучення європейських та світових фондів до надання цільової фінансової допомоги Інституту для розробки програм надання подвійних дипломів;

  вивчення нормативної бази та досвіду вищих навчальних закладів України щодо впровадження програм надання подвійних дипломів;

  аналіз сучасних навчальних програм та методів навчання закордонних профільованих вищих навчальних закладів, а також можливостей їхньої адаптації до навчальної діяльності Інституту;

  впровадження європейських стандартів якості освіти державних і муніципальних службовців у контексті програм подвійних дипломів;

  участь у ліцензуванні відповідних програм.

У напрямі координації міжнародної діяльності Інституту з НАДУ, регіональними інститутами, вищими навчальними закладами та органами публічної влади Регіону:

  участь разом з іншими регіональними інститутами у масштабних багатосторонніх міжнародних проектах НАДУ;

  спільна розробка інструкцій, правил та інших документів, що визначають порядок роботи підрозділів міжнародних зв’язків системи Національної академії державного управління і процедури отримання міжнародної фінансової допомоги;

  участь у нарадах, семінарах та відео конференціях НАДУ з питань координації міжнародної діяльності з метою вдосконалення міжнародної складової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

  організація і проведення науково-комунікативних та соціально-культурних заходів із залученням фахівців-практиків з органів державної влади та місцевого самоврядування Регіону./p>

Очікувані результати

У напрямі створення необхідних умов для розвитку професійної мобільності, поглиблення фахової взаємодії працівників Інституту із закордонними колегами:

  суттєве підвищення рівня володіння іноземними мовами, активізація особистої ініціативи працівників Інституту, спрямованої на поглиблення фахової співпраці з закордонними колегами, їхнє заохочення до самостійної участі у міжнародних програмах та конкурсах;

  укріплення міжособистісних контактів, активне залучення викладачів до навчального процесу в іноземних навчальних закладах;

  підвищення професійної обізнаності працівників Інституту на сучасному стані розвитку науки публічного адміністрування (державного управління) в інших країнах;

  мотивування фахівців Інституту до опанування іноземних мов на високому професійному рівні;

  стимулювання творчих контактів науковців Інституту за допомогою відряджень до організацій-партнерів або до іноземних профільованих інституцій для участі у міжнародних фахових заходах;

  підвищення авторитету вітчизняної науки та науковців у міжнародному фаховому середовищі.

У напрямі безпосереднього вивчення, узагальнення та використання у науково-викладацькій діяльності державно-управлінського досвіду провідних країн світу:

  підвищення якості навчального процесу в Інституті за рахунок використання закордонного досвіду публічного управління, провідних методик викладання навчальних дисциплін, міжнародних баз даних тощо;

  активізація видавничої діяльності, у т.ч. за рахунок спільних публікацій вітчизняних та іноземних авторів з використанням диверсифікованих джерел фінансування;

  стимулювання розвитку наукових досліджень у галузі науки державного управління та споріднених галузей, зосередженість дослідницької діяльності на пріоритетних напрямках, узгодження вітчизняних науково-дослідних програм із основними трендами розвитку світової державно-управлінської науки;

  піднесення міжнародного статусу та авторитету наукових комунікативних заходів Інституту, у т.ч. щорічних міжнародних наукових конгресів;

  покращення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування за допомогою застосування кращого світового управлінського досвіду, в першу чергу країн Європейського Союзу;

  залучення державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування до використання міжнародних інформаційно-аналітичних баз даних;

  сприяння просуванню України шляхом європейської інтеграції.

У напрямі взаємодії з професійними мережами з публічного адміністрування країн Європейського Союзу, міжнародними донорськими організаціями, іншими партнерами Інституту:

  повноправне входження Інституту до сучасної інфраструктури професійних мереж з публічного адміністрування, використання їхнього організаційного потенціалу та практичного досвіду для реалізації основних пріоритетів міжнародного співробітництва Інституту;

  розробка конкурентоспроможних проектів науково-дослідницької та навчально-організаційної діяльності, спрямованих на участь у міжнародних програмах, отримання стипендій від іноземних держав і фондів для творчих колективів та окремих науковців Інституту;

  покращення матеріально-технічної бази Інституту за рахунок одержання донорської допомоги;

  поповнення бібліотечних фондів Інституту сучасними науковими публікаціями від закордонних партнерів.

У напрямі поширення у міжнародному фаховому середовищі кращого управлінського досвіду органів публічної влади України:

  поширення неупереджених відомостей про Україну, вітчизняну систему публічної влади серед закордонних колег Інституту, інформації щодо напрямків, змісту та очікуваних результатів конституційної реформи в Україні, об’єктивних і суб’єктивних переваг і труднощів, що супроводжують процес державного будівництва у нашій країні, і, як результат, якісне покращення іміджу системи вітчизняного державного управління у світі, піднесення авторитету Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів.

У напрямі підготовки фахівців за програмою надання подвійних дипломів:

  адаптація професійно-освітніх програм Інституту до кращих світових стандартів вищої освіти;

  розширення фахового досвіду викладачів, слухачів і студентів Інституту через їхнє заохочення до безпосередньої взаємодії із закордонними навчальними установами;

  поглиблення організаційних зв’язків Інституту із закордонними колегами у процесі реалізації програми подвійних дипломів;

  і зрештою – надання слухачам (студентам) Інституту подвійних дипломів про вищу освіту, які є конкурентоспроможними на європейському ринку;

  підвищення авторитету Інституту на регіональному ринку надання освітніх послуг.

У напрямі координації міжнародної діяльності Інституту з НАДУ, регіональними інститутами, вищими навчальними закладами та органами публічної влади Регіону:

  зростання інституціональної спроможності Інституту через активне залучення до загальних міжнародних програм Національної академії;

  розширення особистих контактів фахівців Інституту з вітчизняними та іноземними колегами;

  укріплення авторитету і конкурентоспроможності Інституту як вищого навчального закладу в межах регіону;

  підвищення якості підготовки висококласних спеціалістів для органів державного управління та місцевого самоврядування.

Успішне здійснення встановлених пріоритетів не тільки дозволяє суттєво піднести рівень навчальної та науково-дослідної діяльності в Інституті, але й сприяє підвищенню авторитету державної служби у суспільстві та у кінцевому підсумку – якісному та повномасштабному виконанню МІСІЇ Інституту в цілому.

Ключові партнери
Країна Організації, з якими здійснюється співробітництво Головні напрямки співробітництва
Польща
Малопольська школа публічного адміністрування, Економічний Університет м. Краків.
Malopolska Szkola Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)
Розробка програм для поліпшення спроможності системи освіти сфери публічного адміністрування
Національна школа державного управління ім. Президента Республіки Польща Леха Качинського (KSAP).
Krajowa Szkola Administracji Panstwowej (KSAP)
Участь у стажуванні слухачів з вивчення досвіду роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування
Поморська академія, м. Слупськ.
Akademia Pomorska w Słupsku
Розвиток академічного обміну
Вроцлавський університет.
Uniwersytet Wrocławski
Участь у міжнародних Літніх школах демократії
Ягелонський університет.
Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
Обмін інформацією і досвідом, участь у наукових конференціях, літніх школах, проходження стажування
Вища школа підприємництва і адміністрування в м. Люблін.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji -WSPA
Обмін науково-дослідницькими розробками, навчально-методичними матеріалами, публікаціями
Католицький університет в Любліні ім. Іоанна Павла ІІ.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Участь у Консорціумі східно-європейських університетів
Німеччина
Громадська спілка«Дружба Сердець» за сприяння мерії м. Марбург.
Verien “Drushba Serdezh – Active International”
Стажування в органах місцевого самоуправління
Німецька служба академічних обмінів.
German Academic Exchange Service
Участь представників Інституту у презентаціях програм академічних обмінів
Берлінська вища школа економіки і права.
Hochschule fur Wirtschaft und Recht Berlin
Спільна розробка Програми підготовки бакалаврів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Участь у Літніх школах
Німецьке товариство міжнародного співробітництва.
Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Підтримка проектів за участі представників Інституту
Бременська міжнародна вища школа соціальних наук.
Bremen International Graduate Shool of Social Sciences
Обмін інформацією, знаннями та матеріалами в галузі управління науковими дослідженнями
Франція
Національна школа управління.
L’Ecole nationale d’administration (ENA)
Стажування викладачів Інституту
Регіональний інститут управління міста Лілль.
Institut Regional d’Administration de Lille
Обмін досвідом з питання підготовки управлінських та педагогічних кадрів
США
Програма академічних обмінів iменi Фулбрайта в Україні.
Fulbright Program in Ukraine
Організація зустрічей з представниками Програми ім. Фулбрайта в Україні
Місія Агентства США з міжнародного розвитку) в Україні, Білорусі і Молдові.
The USAID Mission to Ukraine, Belarus and Moldova
Підтримка проектів за участі представників Інституту
Корпорація Майкрософт Представництво компанії Microsoft в Україні.
Microsoft Corporation Microsoft in Ukraine
Навчальні візити делегацій студентів
Громадський комітет “Україна-Цинциннаті” Обмін делегаціями студентської молоді. Співпраця між меріями малих міст
Швеція
Стокгольмський університет.
Stockholm University
Стажування та участь викладачів Інституту у міжнародних конференціях
Британія
Британська Рада в Україні.
British Council in Ukraine
Участь працівників у семінарах з інституціоналізації університетів
Словаччина
Мережа інститутів та шкіл державного управління Центральної та Східної Європи.
Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe
Інформаційні послуги, публікація наукових статей, участь у конференціях
Литва
Каунаський технологічний університет.
Kaunas University of Technology (KTU)
Співробітництво у сфері теорії і практики державного управління та місцевого самоврядування; участь у науково-комунікаційних заходах
Латвія
Балтійська міжнародна академія.
Baltic International Academy
Обмін досвідом організації і методик проведення занять, використання освітніх технологій
Китайська Народна Республіка
Тяньцзінський адміністративний інститут.
Tianjin Administrative Institute
Наукові візити делегацій; обмін досвідом в галузі навчального, методичного, наукового і кадрового забезпечення
Алжир
Університет м. Тлемцен.
University of Tlemcen
Розвиток наукового і освітнього співробітництва, обмін досвідом в галузі професійного навчання державних службовців