ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
Третього рівеня освіти (освітньо-наукового)
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії

Докладніше ]

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Другого рівня вищої освіти
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: магістр

Докладніше ]

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Першого рівня вищої освіти
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: бакалавр

Докладніше ]