ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Третій рівень освіти (освітньо-науковий)
Кваліфікація: доктор філософії

  Докладніше про ОСВІТНЬО-НАУКОВУ ПРОГРАМУ

ОСВІТНЬО- ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Другий рівень вищої освіти
Кваліфікація: магістр

  Докладніше про ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Перший рівень вищої освіти
Кваліфікація: бакалавр

  Докладніше про ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Перший рівень вищої освіти
Кваліфікація: бакалавр

  Докладніше про ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Бізнес-адміністрування
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Другий рівень вищої освіти
Кваліфікація: магістр

  Докладніше про ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі економіки
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Другий рівень вищої освіти
Кваліфікація: магістр

  Докладніше про ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Менеджмент
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Перший рівень вищої освіти
Кваліфікація: бакалавр

  Докладніше про ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Перший рівень вищої освіти
Кваліфікація: бакалавр

  Докладніше про ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Управління персоналом та економіка праці
Спеціальність 051 «Економіка»
Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Другий рівень вищої освіти
Кваліфікація: магістр

  Докладніше про ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Управління персоналом та економіка праці
Спеціальність 051 «Економіка»
Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Перший рівень вищої освіти
Кваліфікація: бакалавр

  Докладніше про ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Організація та економіка підприємницької діяльності
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Другий рівень вищої освіти
Кваліфікація: магістр

  Докладніше про ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Організація та економіка підприємницької діяльності
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Перший рівень вищої освіти
Кваліфікація: бакалавр

  Докладніше про ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ