Науково–експертна рада Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі Експертна рада) є постійно діючим дорадчо–консультативним органом, який здійснює експертизу науково–дослідних робіт та визначає пріоритетні напрями подальшого розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у галузі науки державного управління.

Основні завдання Науково–експертної ради:

– визначення пріоритетних напрямків фундаментальних і прикладних досліджень;

– підготовка експертних висновків щодо затверджених тем НДР;

– аналіз актуальності та ефективності НДР на кожному етапі їх виконання;

– розробка рекомендацій щодо удосконалення організації наукової роботи;

– експертний контроль якості виконання наукових досліджень;

– експертиза проектів і програм міжнародного наукового співробітництва;

– прийняття рішень з питань відкриття та закриття напрямків і тем НДР, розподілу коштів держбюджетного фінансування НДР;

– взаємодія з вченою та Науково–методичною радами Інституту для підвищення ефективності підготовки наукових та науково–педагогічних кадрів.

Склад Науково–експертної ради