Починаючи з середини 2021 року Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» ХНУ імені В.Н. Каразіна функціонує у складі провідного університету України – Каразінського університету з понад 200-річною історією. До 2021 року Інститут функціонував як Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України.

Науково–експертна рада Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі Експертна рада) є постійно діючим дорадчо–консультативним органом, який здійснює експертизу науково–дослідних робіт та визначає пріоритетні напрями подальшого розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у галузі науки державного управління.

Основні завдання Науково–експертної ради:

– визначення пріоритетних напрямків фундаментальних і прикладних досліджень;

– підготовка експертних висновків щодо затверджених тем НДР;

– аналіз актуальності та ефективності НДР на кожному етапі їх виконання;

– розробка рекомендацій щодо удосконалення організації наукової роботи;

– експертний контроль якості виконання наукових досліджень;

– експертиза проектів і програм міжнародного наукового співробітництва;

– прийняття рішень з питань відкриття та закриття напрямків і тем НДР, розподілу коштів держбюджетного фінансування НДР;

– взаємодія з вченою та Науково–методичною радами Інституту для підвищення ефективності підготовки наукових та науково–педагогічних кадрів.

Склад Науково–експертної ради