Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

 1. Директор
 2. Перший заступник директора
 3. Заступник директора з короткотермінового підвищення кваліфікації
 4. Заступник директора з економіко-господарської роботи і розвитку
 5. Інженер з охорони праці
 6. Сектор із правових питань
 7. Факультет публічного управління та адміністрування
  • 7.1. Деканат
  • 7.2. Кафедри
   • 7.2.1. Кафедра державного управління
   • 7.2.2. Кафедра права та європейської інтеграції
   • 7.2.3. Кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування
   • 7.2.4. Кафедра економічної теорії та фінансів
   • 7.2.5. Кафедра української мови
   • 7.2.6. Кафедра політології та філософії
   • 7.2.7. Кафедра іноземних мов
   • 7.2.8. Кафедра соціальної і гуманітарної політики
 8. Факультет соціально-економічного управління
  • 8.1. Деканат
  • 8.2. Кафедри
   • 8.2.1. Кафедра управління персоналом та економіки праці
   • 8.2.2. Кафедра інформаційних технологій і систем управління
   • 8.2.3 Кафедра економічної політики та менеджменту
 9. Відділ організації освітнього процесу
  • 9.1. Сектор внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
 10. Відділ дистанційного навчання та інформатизації
 11. Редакційно-видавничий сектор
 12. Відділ з координації наукової роботи та докторантури
 13. Відділ підвищення кваліфікації кадрів
 14. Відділ документообігу та контролю
 15. Відділ комунікацій і міжнародного співробітництва
 16. Відділ планування фінансів, бухгалтерського обліку і звітності
  • 16.1. Сектор планування фінансів і заробітної плати
 17. Відділ експлуатаційно-сервісної роботи
 18. Відділ роботи з персоналом
 19. Відділ профорієнтації та конкурсного відбору
 20. Бібліотека
 21. Гуртожиток
 22. Навчально-лабораторний комплекс
  • 22.1. Лабораторія психолого-соціального супроводу
 23. Центр підготовки та удосконалення кваліфікації управлінських кадрів (м. Феодосія)
 24. Центр підготовки та навчання іноземців
  • 24.1. Підготовчий відділ

Структура інституту