Можливості для студента з особливими потребами

  Самооцінка викладачів

  Щорічний аналітичний звіт

  Щорічний рейтинг працівників

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

План проведення дидактичних семінарів в рамках роботи «Школи педагогічної майстерності»

ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ХарРІ НАДУ

Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ТРАЄКТОРІЙ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ В ХарРІ НАДУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, НАБУТИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ/ФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2020-2024 роки

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти ХарРІ НАДУ при Президентові України

Положення про Екзаменаційну комісію Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України від 12.11.2020 р. № 123

Про введення в дію порядку “Про організацію проведення поточного і семестрового котролю для здобувачів вищої освіти”

ПОРЯДОК проведення атестації здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в умовах карантину