ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Першого рівня вищої освіти
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: бакалавр

Докладніше ]

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Другого рівня вищої освіти
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: магістр

Докладніше ]