Наукова робота Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Інститут) спрямована на розвиток ДЕМОКРАТИЧНИХ інституційних стандартів щоденної професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, здатних на практиці забезпечувати ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНИЙ супровід діяльності Президента України, центральних та місцевих органів державної влади України, а також органів місцевого самоврядування.

Організаційна інфраструктура наукової роботи в Інституті складається з кафедр, відділу з координації наукової роботи та докторантури, редакційно-видавничого сектору, Вченої та Науково-експертної рад, Спеціалізованої вченої ради.

Відділ з координації наукової роботи та докторантури (далі – відділ) відповідно до завдань здійснює:

  організаційно-розпорядчу та консультативно-дорадчу діяльність щодо наукового забезпечення освітнього процесу, підготовки та проведення наукових досліджень відповідно до основних завдань Інституту;

  організацію виконання в Інституті науково-дослідних робіт (далі – НДР);

  організаційне забезпечення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру, прикріплення здобувачів наукового ступеня доктора філософії в галузі науки “Публічне управління та адміністрування управління”;

  забезпечення інтеграції освітнього процесу, науки і практики публічного управління шляхом наповнення фахових збірників наукових праць (“Актуальні проблеми державного управління”, “Теорія та практика державного управління”, “Державне будівництво”), а також збірок матеріалів за результатами проведення науково-комунікативних заходів;

  організовує проведення наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, конгресів за участю національних та міжнародних установ і організацій (спільно з відділом комунікацій та міжнародних зв’язків);

  здійснює організаційне забезпечення роботи Науково-експертної ради Інституту та ін.

Щорічні знакові науково-комунікативні заходи Інституту:

  Міжнародний науковий конгрес “Публічне управління ХХІ століття”;

  Науково-освітня виставка «Публічне управління XXI»;

  Міжнародний форум “Україна – Європейський Союз: новий рівень кооперації”;

  науково-практична конференція за підсумками стажування слухачів «Публічне управління в Україні: стратегія реформ»;

  студентська конференція “Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи” та ін.

Заходи >>>

Інформація, необхідна для здійснення науково-дослідної діяльності

Звіти з НДР

Посилання

Фахівці відділу, які опікуються організацією наукової діяльності:

Гришина Наталія Михайлівна (заступник начальника відділу, к.держ.упр., доц.)

Грибко Ольга Владиславівна (провідний фахівець, к.держ.упр.)

Ревенко Тетяна Вікторівна (провідний фахівець, к.держ.упр.)

Контактний телефон: (057) 732-32-55 (додатковий 142)

E-mail: ond41@ukr.net