ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ.

Рішення вченої ради

Архів рішень Вченої ради

Стандарти вищої освіти

  Навчальний план підготовки докторів філософії 2021 денна форма

  Навчальний план підготовки докторів філософії 2021 заочна форма

  Навчальний план підготовки докторів філософії 2020

  Навчальний план підготовки докторів філософії 2019

  Навчальний план підготовки докторів філософії 2018

  Навчальний план підготовки докторів філософії 2017

  Навчальний план підготовки докторів філософії 2016

ЗВ’ЯЗОК МІСІЇ ІНСТИТУТУ З ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ.

Зв’язок освітньо-наукової програми навчання докторів філософії визначається тим, що відбувається підготовка на основі ступеня магістра висококваліфікованих фахівців у сфері публічного управління та адміністрування, здатних до розв’язання комплексних управлінських проблем на міжнародному, національному, регіональному

та місцевому рівнях.

Програма має як дослідницьку, так і прикладну орієнтацію та передбачає здійснення наукових досліджень та продукування нових знань в галузі публічного

управління та адміністрування, розробку ефективних механізмів публічного управління реалізацією державної політики, що матимуть широке практичне застосування.

Серед особливостей програми – її практична спрямованість, що забезпечується можливістю стажування аспірантів в органах публічної влади, в органах влади країн

Європейського Союзу, викладанням окремих дисциплін іноземною мовою.

КОПІЇ РІШЕНЬ ЩОДО ЗМІН ДО ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ НАУК

  протокол 2017

  протокол 2018

  протокол 2019

  протокол 2020

  протокол 2021

ВІДГУКИ СТЕЙХОЛДЕРІВ ЩОДО ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

  Рецензия-відгук Харківська міська рада

  Рецензія-відгук_Харківський обласний центр зайнятості

  Рецензия-відгук ГО “Майдан моніторинг”

  Рецензия-відгук ХОДА

ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ

  Опитування аспірантів_2021

  Опитування аспірантів_2020

  Опитування аспірантів_2019

  Опитування аспірантів_2018

  Опитування аспірантів_2017

ОБГОВОРЕННЯ

  Проєкт освітньо-наукової програми на 2022 рік

ВІДГУКИ, ПРОПОЗИЦІЇ, ЗАУВАЖЕННЯ

Залишити повідомлення >>>

ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ВИБОРУ ВАРІАТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ ЗА ВІДПОВІДНОЮ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ

  Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Перелік профілізацій (блоків навчальних дисциплін за вибором) зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

  ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕМАТИКИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ДИСЦИПЛІНАМИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ І ПУБЛІКАЦІЯМИ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ

ПАКЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

СИЛАБУСИ

СИЛАБУСИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

  Педагогічна практика методичні рекомендації

СПИСОК ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО УЧАСТІ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  Іноземні фахівці

ПРОФІЛІ ВИКЛАДАЧІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДГОТОВКУ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

  Профіль викладача_Професор_Вячеслав_Дзюндзюк

  Профіль викладача_Професор_Дмитро_Карамишев

  Профіль викладача_Професор_Лариса_Величко

  Профіль викладача_Професор_Микола_Латинін

  Профіль викладача_Професор_Олександр_Орлов

  Профіль викладача_Професор_Олена_Крутій

  Профіль викладача_Доцент_Андрій_Кузнецов

  Профіль викладача_Доцент_Олександр_Котуков

  Профіль викладача_Доцент_Петро_Редін

  Профіль викладача_Доцент_Валерій_Шур

  Профіль викладача_Старший_викладач_Михайло_Білоконь